Alte știri

Contrar “temerilor” liderilor ACUM, Moldovagaz anunță semnarea contractului cu operatorul ucrainean

Pinterest LinkedIn Tumblr

Președintele Consiliului de Administrație SA „Moldovagaz” Vadim Ceban a prezidat pe 9 decembrie 2019 ședința operativă desfășurată cu șefii subdiviziunilor structurale ale SA „Moldovagaz”.

Au fost discutate cele mai importante subiecte ale activității SA „Moldovagaz” pentru luna noiembrie și cele planificate pentru luna decembrie 2019.

Șeful Direcției livrare gaze Valentin Tonu a informat, că în cazul lipsei tranzitului gazelor naturale rusești pe teritoriul Ucrainei se pregătește aprovizionarea cu gaze a țării noastre în flux revers de gaze naturale prin culoarul transbalcanic. În conformitate cu Suplimentul de prelungire a termenului Contractului de furnizare gaze în Republica Moldova pentru perioada 2020-2022 în perioada 16 – 20.12.2019 vor fi contractate capacitățile disponibile de transport gaze din Bulgaria și România.

Totodată, partenerii SA „Moldovagaz”, SRL „Moldovatransgaz” și SRL „Operatorul sistemului de transport gaze al Ucrainei” s-au întrunit prin conferință video, în cadrul căreia au abordat subiectele operării punctelor de interconectare comune și asigurarea transportării gazelor naturale în regiune după anul 2020.

S-a ajuns la decizia de a semna un singur Acord de interconectare (Interconnection Agreement) cu partenerul din Ucraina (SRL „Operatorul sistemului de transport gaze al Ucrainei”) pentru toate punctele transfrontaliere comune precum sunt: Alexeevca, Ananiev, Grebeniki, Limanscoe și Căușeni.

Din partea Republicii Moldova Acordul va fi semnat de către SA „Moldovagaz”, în calitate de proprietar al întregii infrastructuri de transport gaze al Republicii Moldova, care va îndeplini și funcțiile de organizator al serviciului de transport gaze, inclusiv pe teritoriul Transnistriei, SRL „Moldovatransgaz”, în calitate de operator de transport gaze pe teritoriul din dreapta Nistrului, iar din partea Ucrainei – de către „Operatorul sistemului de transport gaze” din Ucraina.

În același timp, se vor mai încheia Contractul pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale pe teritoriul Ucrainei și Contractul pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale pe teritoriul Republicii Moldova.
Președintele Consiliul de Administrație SA „Moldovagaz” a ordonat ca toate aceste documente să fie coordonate până pe 12 decembrie 2019 și transmise spre aprobare în cel mai scurt timp organelor de conducere ale SA „Moldovagaz”. Semnarea acestor acorduri va avea loc până la finele 2019.

Reamintim că pe 5 decembrie 2019 Președintele Consiliul de Administrație SA „Moldovagaz” Vadim Ceban s-a aflat la Stația de Măsurare Gaze Căușeni pentru a verifica personal mersul lucrărilor de reconstrucție care se efectuează pentru asigurarea alimentarii cu gaze naturale în regim revers a tuturor consumatorilor Republicii Moldova. SRL „Moldovatransgaz” cu suportul specialiștilor SRL „Tiraspoltransgaz” trebuie să finalizeze lucrările de reconstrucție necesare la 15 decembrie 2019. E vorba de alternativa de procurare a gazelor naturale la hotarul cu Romania (SMG Isaccea) și Ucraina (SMG Orlovka) pentru reversul prin rețelele magistrale din culoarul transbalcanic.

În acest sens, șeful direcției investiții și administrare a patrimoniului a prezentat un raport despre finalizarea lucrărilor pentru asigurarea alimentării cu gaze naturale și regim de revers și estimarea cheltuielilor lucrărilor capitale efectuate în trimetrul IV 2019.

În același timp a fost prezentat Planul de investiții pentru anul 2020, inclusiv cheltuielile pentru reparațiile capitale pe magistrale pentru anul 2020 și a menționat că este gata transmiterea acestuia pentru aprobare orgaenlor de conducere ale SA „Moldovagaz”.

Șeful direcției economico-financiare a raportat despre finalizarea bugetului întreprinderii pentru anul 2020 și transmiterea acestuia pentru aprobare Consiliului de Observatori SA „Moldovagaz”.

În perioada imediat următoare acțiunile SA „Moldovagaz” vor fi axate pe finalizarea coordonării și semnării suplimentului de prelungire a contractului de furnizare a gazelor naturale cu SAP „Gazprom”, coordonării finale și semnării acordurilor de interconectare cu operatorul sistemului de gaze al Ucrainei, contractelor de transport al gazelor naturale pentru consumatorii transfrontalieri ai Republicii Moldova și Ucrainei, aprobarea bugetelor întreprinderilor din sistem gaze pentru 2020, precum și aprobarea Programului investițional și planului reparații capitale pentru 2020.

 

loading...

Comments are closed.