Politic

Controlul averii și intereselor personale va putea fi extins. Iată detaliile importante pentru toți funcționarii publici

Pinterest LinkedIn Tumblr

Modificările Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (ANI) și a Legii privind declararea averii și a intereselor personale au fost aprobate în lectura a doua, cu votul a 57 de deputați.

PROIECTUL are scopul de a perfecționa cadrul legislativ privind funcționarea ANI și de a preveni conflictele de interese și de incompatibilitate în rândul persoanelor care exercită funcții publice sau de demnitate publică.

În lectura a doua, proiectul de lege cuprinde o serie de amendamente, care au fost formulate în urma propunerilor venite din partea deputaților, partenerilor de dezvoltare, societății civile și a altor autorități vizate în această inițiativă legislativă.

Documentul urmărește modificarea modului în care are loc controlul averii și intereselor personale, astfel încât în procesul efectuării controlului să fie verificate nu doar veniturile dobândite pe parcursul exercitării mandatului sau funcției, raportat la situația averilor deținute, dar să fie examinate și luate în considerare și cheltuielile realizate. În acest sens, subiecții trebuie să declare și serviciile, valoarea cărora depășește zece salarii medii pe economie. Plafonul este valabil pentru fiecare categorie de servicii în parte. De asemenea, și bunurile virtuale trebuie să fie declarate.

Bunurile urmează să fie declarate la valoarea lor de piață. O modificare propusă de autorii inițiativei legislative este acordarea dreptului inspectorului de integritate de a solicita efectuarea unor expertize sau evaluări pentru determinarea valorii de piață a bunurilor supuse verificării. Modificarea respectivă va impulsiona subiectul declarării să specifice valoarea reală a bunurilor declarate. Iar în cazul în care inspectorul de integritate are dubii rezonabile privind declararea unui bun sub valoarea reală a acestuia, aceasta va avea posibilitatea să dispună efectuarea unei evaluări.

Totodată, în lectura a doua, a fost exclus articolul care permite Autorității Publice de Integritate să solicite conducerii organizației publice sau autorităților responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării posibilitatea de suspendare din funcție a persoanelor în privința cărora s-a constatat încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese sau avere nejustificată.

Prevederile proiectului propun extinderea controlului averii și intereselor personale asupra soțului/soției, părinților/socrilor și copiilor persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere, verificarea se va extinde și asupra averii acestor persoane. Mai mult, controlul ar putea fi extins și asupra donatorilor.

loading...

Comments are closed.