Creanțe fiscale la insolvenți: SFS anunță actualizarea listei și procedurile de cesionare

 

Serviciul Fiscal de Stat informează despre actualizarea pe pagina-web a listei creanțelor fiscale față de debitorii aflați în procedură de insolvabilitate, propuse spre cesionare. Informația respectivă poate fi consultată aici.

Pentru încheierea contractului de cesiune a creanțelor, urmează a fi prezentate ofertele, pe suport de hârtie prin intermediul serviciului poștal la adresa: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9 sau electronic la adresa de e-mail: mail@sfs.md care trebuie să conțină concomitent următoarele elemente:

1. Datele de identificare ale cesionarului: denumirea/numele și prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal, sediul, codul fiscal, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail;

2. Datele de identificare ale debitorului, respectiv denumirea și codul fiscal;

3. Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în cazul în care oferta se depune de către o persoană fizică;

4. Împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe cesionar, în cazul în care oferta este depusă prin intermediul reprezentantului;

5. Data și semnătura cesionarului sau a reprezentantului.

Cesiunea creanțelor fiscale va avea loc după acceptarea ofertei de către Serviciul Fiscal de Stat, precum și achitarea acestora.

Total
0
Shares
Total
0
Share