CSM a anunțat concurs pentru selectarea membrilor Colegiului disciplinar

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante de membru în componenţa Colegiului disciplinar din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, din rândul judecătorilor, stabilind un termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării anunțului pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii.

Candidaţii din rândul judecătorilor instanțelor judecătorești de la toate nivelurile pot depune la Consiliul Superior al Magistraturii, personal sau la adresa de e-mail secretariat@csm.md, cererile de participare la concurs până în data de 7 decembrie inclusiv, anexând, după caz, următoarele acte:

cerere de participare la concurs;

copia de pe buletinul de identitate;

copiile de pe diplomele de studii;

curriculum vitae;

scrisoarea de motivare;

actele ce confirmă vechimea în funcția de judecător de cel puțin doi ani efectiv lucrați;

actul ce confirmă lipsa sancțiunilor disciplinare;

referinţa de la ultimul loc de lucru;

declaraţia de avere și interese personale;

declaraţia pe propria răspundere privind întrunirea condiţiilor prevăzute în art. 8 alin.(1) lit.b) şi c) şi alin.(3) din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului.

În conformitate cu art.2 alin.(1) lit. d) din Legea nr. 26 din 10 martie 2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor, candidaţii la funcţia de membru al Colegiului disciplinar sunt supuşi evaluării integrităţii de Comisia independentă de evaluare a integrităţii candidaţilor la funcţia de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor şi procurorilor.

Total
0
Shares
Total
0
Share