CSM a început procedura de numire a unui judecător la Curtea Constituțională

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a inițiat procedura de numire a unui judecător la Curtea Constituțională (CC) a Republicii Moldova, informează telegraph.md

Candidatul la funcția de judecător la CC trebuie să îndeplinească o serie de condiții, printre care deținerea cetățeniei moldovenești, domiciliul în țară, studii juridice superioare și o vechime de minim 15 ani în activitatea juridică, în învățământul juridic superior sau în cercetare științifică. De asemenea, candidatul trebuie să aibă o reputație ireproșabilă și să nu fi împlinit vârsta de 70 de ani.

Dosarul de participare la concurs trebuie să conțină documente precum cererea de participare, scrisoarea de motivare, curriculum vitae, copii de pe diplomele de studii, certificatele de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare, copia buletinului de identitate, certificatul medical (narcologic și psihiatric), declarația privind integritatea etică, declarația cu privire la veniturile și interesele pentru ultimii cinci ani, lista publicațiilor și monografiilor (după caz), cazierul judiciar, și altele.

Candidații au posibilitatea de a depune documentele personal, prin poștă sau prin e-mail cu semnătură electronică calificată. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 20 noiembrie 2023, ora 17:30. După selecția inițială, candidații selectați vor trece la etapa interviului, unde vor prezenta documentele originale.

Procedura de numire a unui judecător la Curtea Constituțională are drept scop asigurarea unui proces transparent și echitabil pentru a desemna un judecător competent și calificat la una dintre cele mai importante instituții judiciare din Republica Moldova.

Total
0
Shares

Pentru abonare la canalul nostru de pe Telegram, click aici!

Total
0
Share