CSM, CSP, procurorul general interimar și ministrul Justiției, în dialog despre problemele ce vizează în egală măsură judecătorii și procurorii

La 15 februarie curent a avut loc întrevederea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii cu membrii Consiliului Superior al Procurorilor, procurorul general interimar și ministrul Justiției.

La întrevedere s-a discutat necesitatea soluționării unor probleme stringente cu care se confruntă judecătorii și procurorii, precum și a conlucrării interinstituționale în vederea evitării unor regrese și blocaje. A fost abordată problema salarizării inechitabile a reprezentanților justiției în raport cu atribuțiile legale, inclusiv și neexecutarea Hotărârilor Curții Constituționale, care a stabilit criteriile de salarizare pentru judecători și procurori.

A fost elucidată problema atacurilor asupra reprezentanților sistemului justiției din partea forțelor politice și grupurilor de interese, care au drept scop compromiterea statutului judecătorilor și al procurorilor.

Totodată, la întrunire au fost puse în discuție principalele obiective ce trebuie realizate în vederea îndeplinirii setului de reforme în sistemul judiciar pentru a atinge cât mai curând posibil nivelul de standarde europene în domeniul justiției, acțiuni care au fost setate în sensul obținerii statutului de țară membră a UE.

În cadrul ședinței comune au fost discutate chestiunile ce țin de etica și disciplina reprezentanților sistemului justiției, fiind atrasă o atenție sporită asupra integrității, corectitudinii, colegialității și transparenței, precum și de subiectul tergiversării cauzelor în care sunt implicați reprezentanții sistemului judecătoresc.

Total
0
Shares
 
Total
0
Share