CSM sugerează că ar putea depune o plângere împotriva guvernării PAS pentru neexecutarea hotărârilor CC

Curtea Constituțională a solicitat de la autoritățile competente informații cu privire la modul de executare a Hotărârii Curții Constituționale nr. 21 din 6 decembrie 2022 ce ține de salarizarea judecătorilor, informează Consiliul Superior al Magistraturii, instituția atrăgând atenția asupra faptului că ”neexecutarea, executarea necorespunzătoare, împiedicarea executării actelor Curții Constituționale atrag după sine răspunderea prevăzută de legislația în vigoare”, sugerând, pe această cale, că ar putea depune o plângere în acest sens.

”Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr 560/37 din 21 decembrie 2023 a fost sesizată Curtea Constituțională (CC) cu privire la modul de executare a Hotărârii Curții Constituționale nr. 21 din 6 decembrie 2022. Potrivit Hotărârii CC din 21.12.2022 au fost recunoscute constituționale articolele 12 alin. (15) și 29 alin. (2) din Legea nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, în măsura în care ajustarea anuală a mărimii valorii de referință de salarizare a judecătorilor și a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii este obligatorie și se bazează, cel puțin, pe rata inflației medii anuale la data adoptării Legii bugetului de stat pentru anul următor.

Având în vedere că problema salarizării judecătorilor nu a fost soluționată pe deplin și nu este clar în ce măsură aceste prevederi ale actului Curții Constituționale au fost executate, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a solicitat Curții Constituționale să analizeze în ce măsură au fost executate prevederile Hotărârii Înaltei Curți. Subliniem că, potrivit art. 28/8 al Legii cu privire la Curtea Constituțională – neexecutarea, executarea necorespunzătoare, împiedicarea executării actelor Curții Constituționale atrag după sine răspunderea prevăzută de legislația în vigoare.

Potrivit răspunsului Curții Constituționale din 11 ianuarie 2024, Plenul CSM a fost informat că, CC a solicitat de la autoritățile competente informația privind nivelul executării Hotărârii sus-indicate. Despre informațiile obținute Plenul va fi informat suplimentar.

Ținând cont de faptul că durata prezentării informației este reglementată expres de legislația în vigoare, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii mizează pe obținerea unei clarități în termene proxime despre modul în care autoritățile au executat sau intenționează să execute Hotărârea Curții Constituționale”, scrie în comunicatul CSM.

Amintim că un asemenea demers a expediat și asociațiile din care fac parte magistrații moldoveni.

Total
0
Shares
Total
0
Share