Alte știri

Cum deosebim un inspector fiscal de un escroc. Tot ce trebuie să știi

Pinterest LinkedIn Tumblr

În primul rând inspectorul este obligat să prezinte contribuabilului Decizia de inițiere a controlului și legitimația de serviciu atunci când se inițiază control fiscal la fața locului sau a procesului de constatare a faptei contravenționale. Decizia de inițiere a controlului trebuie să conțină numele, prenumele, funcția, semnătura persoanei cu funcție de conducere a SFS care patronează subdiviziunea SFS și ștampila subdiviziunii care a inițiat controlul, transmite Telegraph.md, cu referire la Bani.md

Atunci când controlul se finalizează, inspectorul întocmește un act de control fiscal în conformitate cu prevederile Codului fiscal. În acest act sunt specificate încălcările depistate. Actul este semnat de ambele părți participante la control, un exemplar rămâne la agentul economic supus verificării.

De asemenea se întocmește și un proces verbal la depistarea faptei contravenționale.

Modalitatea de efectuare a vizitei fiscale este reglementată în Indicațiile metodice privind efectuarea vizitelor fiscale, aprobat prin Ordinul SFS nr. 388 din 09.09.2019 și publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 290-294 din 20.09.2019.

Vizita fiscală reprezintă un istrument de administrare fiscală cu scop de asigurare a conformării voluntare prin acordarea consultațiilor, analiza activității și acumularea unor date despre activitatea contribuabilului.

Vizita fiscală se efectuează în baza unei delegări, care atestă împuternicirea funcționarului fiscal și este semnată de către șeful Direcției deservire fiscală din cadrul Direcției generale administrare fiscală. Aceasta se întocmește într-un exemplar, care se anexează la raportul de efectuare a vizitei fiscale.

În caz de necesitate contribuabilul poate solicita o copie a delegării.

În cazul în care aveți dubii cu privire la legalitatea controlului sau identitatea persoanei ce se prezintă a fi funcționar fiscal, puteți telefona la numărul de telefon 0 8000 1525, tasta 4, sau la numerele de telefon: 0 22 82 34 06, 0 684 33 990 – Direcția securitate internă și anticorupție a SFS.

Citește și: Până când vor putea merge românii doar cu buletinul în Marea Britanie

loading...

Comments are closed.