Actualitate

Cum poți acum intra pe teritoriul României, după ce Republica Moldova a fost scoasă de pe lista statelor din zona roșie

Pinterest LinkedIn Tumblr

Ambasada României în Republica Moldova informează că, la 18 ianuarie 2021, a fost aprobată noua listă a statelor cu risc epidemiologic ridicat, din care Republica Moldova a fost eliminată. Lista intră în vigoare începând cu data de 19 ianuarie 2021, ora 18:00, transmite Telegraph.md, cu referire la Deschide.md

Ambasada României în Republica Moldova amintește că, începând cu data de 13 ianuarie 2021, se prelungește cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul României.

Pentru o corectă înțelegere a legislației și pentru ca fiecare cetățean să poată să identifice mai ușor situația în care se află, Ambasada prezintă informația structurată în cinci părți, astfel:
1. Cetățenii români care se află pe teritoriul Republicii Moldova (inclusiv persoanele cu dublă sau multiplă cetățenie, din care una română)
• Vi se permite intrarea în România, cu exceptare de la carantină. Pentru a fi exceptați de la măsura carantinei, trebuie să nu vă fi aflat, în ultimele 14 zile, într-una sau mai multe zone / țări cu risc epidemiologic ridicat.

2. Cetățenii străini care se află pe teritoriul Republicii Moldova
• Eliminarea Republicii Moldova din Lista țărilor/ zonelor cu risc epidemiologic ridicat nu modifică condițiile de intrare în România.
• Vi se permite intrarea în România doar dacă vă încadrați în excepțiile prevăzute de legislația în vigoare.

3. Tranzitul
• Toate persoanele care tranzitează România și nu prezintă simptomatologie specifică infecției cu noul coronavirus, indiferent de țara de proveniență sau destinație, sunt exceptate de la măsura carantinei.
• Pentru a fi permisă tranzitarea României, persoanele trebuie să probeze faptul că scopul călătoriei este unul justificat și esențial, respectiv că li se va permite continuarea călătoriei în celelalte state de tranzit, dacă este cazul, respectiv că li se va permite intrarea în țara de destinație.Dovada scopului călătoriei se poate face în baza unui drept de ședere, dacă sunt impuse astfel de limitări de către statele de tranzit/ destinație (viză, permis de ședere, carte de rezidență etc.).
• Tranzitul trebuie să fi realizat neîntrerupt, în maxim 24 de ore, utilizând coridoarele umanitare special create în acest sens (informații concrete vor fi oferite de către Poliția de Frontieră).

4. Excepția de la măsura carantinei:
• Veți fi exceptați de la carantină dacă veniți din Republica Moldova, cu condiția ca, înaintea sosirii în România, să nu vă fi aflat, în ultimele 14 zile, într-una sau mai multe zone / țări cu risc epidemiologic ridicat.
• Dacă în ultimele 14 zile v-ați aflat pe teritoriul uneia sau mai multor țări din Lista țărilor/ zonelor cu risc epidemiologic ridicat, puteți fi exceptați, și în acest caz, de la măsura carantinei, cu condiția săvă încadrați în excepțiile prevăzute de legislație.
• Se aplică și persoanelor care sosesc în România din țările/ zonele de risc epidemiologic ridicat, dacă rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) și prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea intrării pe teritoriul național.Testele trebuie efectuate de către laboratoare autorizate, iar rezultatele să conțină datele de identificare ale dvs.
• Pentru situații deosebite care vizează participarea la evenimente familiale legate de naștere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenții/ tratamente medicale în cazuri care nu suportă amânare (ex: afecțiuni oncologice, insuficiență renală cronică – în program de hemodializă), preschimbare documente de identitate, părăsirea țării, poate fi analizată suspendarea temporară a măsurii de carantină, pe baza documentelor justificative, cu prezentarea testului COVID-19, realizat în condițiile de mai sus. Suspendarea se dispune prin decizie cu caracter individual, emisă de Direcția de Sănătate Publică teritorială.
• Ca element de noutate, sunt exceptate de la măsura carantinei acele persoane care au efectuat vaccinul împotriva virusului SARS-CoV-2, inclusiv cea de-a doua doză, cu condiția să fi trecut cel puțin 10 zile de la administrarea celei de-a doua doze până la data intrării în România. Dovada efectuării vaccinului, inclusiv data administrării celei de-a doua doze, se se face prin documentul emis de unitatea sanitară care l-a administrat, din România sau străinătate.

5. Resurse legislative
• Intrarea în România: HG nr. 3 din 12 ianuarie 2021, Anexa 3 art.2 alin.(1) pct.3
• Excepții de la carantină: Hotărârile CNSU nr. 48, 49 și 54 din 2020
• Lista statelor pentru care se impune carantina

Ambasada recomandă tuturor persoanelor să se informeze permanent doar din surse oficiale (https://stirioficiale.ro/informatii) cu privire la intrarea și șederea pe teritoriul României, înainte de începerea călătoriei, tocmai pentru a evita deplasarea până în punctul de trecere al frontierei și refuzarea intrării.

Citește și: Cooperarea polițienească moldo-franceză, abordată astăzi la IGP

loading...

Comments are closed.