Alte știri

Curtea Constituțională a respins cererea PPDA de suspendare normelor privind farmaciile mobile

Pinterest LinkedIn Tumblr

Prin Decizia nr. 152 din 22 decembrie 2020, Curtea a respins cererea de suspendare a acțiunii Legii nr. 236 din 16 decembrie 2020 privind modificarea unor acte normative depusă de domnul Liviu Vovc (PPDA), deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în cadrul sesizării 214a/2020, informează Telegraph.md

Autorul sesizării a solicitat Curții să suspende acțiunea Legii contestate în baza articolului 251 alin. (2) din Legea nr. 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională, menționând că există riscul ca odată cu intrarea în vigoare a Legii contestate să fie înființate farmacii mobile și medicamentele să fie comercializate de un personal nespecializat, fapt care ar avea consecințe grave asupra sănătății populației.

Examinând prima facie sesizarea în partea ce ține de dispunerea suspendării, Curtea notează că, potrivit articolului 76 din Constituție, legea se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data publicării sau la data prevăzută în textul ei. De asemenea, articolul 56 alin. (1) din Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative stabilește că actele normative intră în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau la data indicată în textul actului normativ, care nu poate fi anterioară datei publicării. În prezenta cauză, Legea contestată prevede expres că aceasta intră în vigoare la trei luni de la publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Prin urmare, Legea respectivă va intra în vigoare la 3 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, așa cum prevede articolul 56 alin. (1) din Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative.

Curtea amintește că rațiunea măsurii suspendării acțiunii unor acte normative contestate constă în evitarea unor prejudicii şi consecințe negative iminente.

În acest context, Curtea notează că cererea autorului de a suspenda acțiunea Legii contestate, care va intra în vigoare peste 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova (i.e. 22 martie 2021), nu îndeplinește condiția referitoare la existența unui risc „iminent” al aplicării Legii contestate, așa cum acesta a fost stabilit în jurisprudența Curții (a se vedea DCC nr. 42 din 30 aprilie 2020; DCC nr. 43 din 14 mai 2020; DCC nr. 80 din 2 iulie 2020 și DCC nr. 137 din 7 decembrie 2020, §§ 10-11; DCC nr. 148 din 18 decembrie 2020, § 7; DCC nr. 149 din 21 decembrie 2020, §§ 9-10).

loading...

Comments are closed.