Alte știri

Curtea de Apel Chișinău va activa în regim special următoarele două săptămâni

Pinterest LinkedIn Tumblr

Președintele Curții de Apel Chișinău a dispus regim special de activitate în perioada 1 – 15 martie, după creșterea numărului de cazuri de infectare cu COVID-19 – confirmate în cadrul instanței.

Regimul special instituit prevede:

  • atragerea la serviciu a personalului strict necesar şi a personalului activitatea căruia necesită prezenţa obligatorie la locul de muncă.
  • angajaţii, care, în virtutea atribuţiilor de serviciu, pot exercita munca de la distanţă, vor desfăşura activitatea prin muncă la domiciliu.
  • accesul persoanelor străine în incinta instanţei este strict interzis, iar cele care au calitatea de participant pe cauzele (penale, civile, administrative) aflate pe rolul Curţii de Apel Chişinău pot depune cereri, demersuri etc., inclusiv şi cererile de solicitare a informaţiilor aferente cauzelor pendinte, doar prin poşta electronică, poşta terestră, fax şi telefon. În cazuri excepţionale, actele de procedură, cererile şi demersurile pot fi depuse în biroul 5 (Secţia relaţii publice), doar cu permisiunea prealabilă a persoanei responsabile de primirea lor, cât şi cu respectarea condiţiilor de prevenire a răspândirii infecţiei COVID-19.
  • prin derogare de la prevederile anterioare va fi permis accesul în sălile de judecată doar procurorilor, avocaţilor şi altor participanţi pe cauzele privind mandatele de arest, măsurile de investigaţii speciale, măsurile asigurătorii, pe cauzele penale în ordine de apel şi recurs în cadrul cărora sunt persoane arestate, pe cauzele în cadrul cărora a fost admisă cererea privind accelerarea procedurii de examinare a cauzei şi cauzele contravenţionale ce vizează încălcarea Hotărârii Comisiei Naţionale Extraordinară de Sănătate Publică. Persoanele respective urmează se respecte strict distanţa socială, să dezinfecteze mâniile la intrare în clădirea instanţei, să poarte măşti de protecţie, iar, la necesitate, să poarte şi mănuşi de protecţie împotriva răspândirii infecţiei COVID-19. În măsura posibilităţilor, persoanele aflate în detenţie vor fi audiate prin sistemul de videoconferinţă. Instanța recomandă justiţiabililor/vizitatorilor să staţioneze în incinta instituţiei doar pentru timpul strict necesar pentru îndeplinirea formalităţilor, îndatoririlor judiciare şi/sau profesionale.

Totodată, în perioada 1 – 15 martie, Curtea de Apel Chişinău va examina doar următoarele categorii de cauze:

  • în materie civilă (drept comun, contencios administrativ, insolvabilitate) vor fi examinate doar cauzele, care, potrivit legii, se examinează în procedură scrisă (fără participarea părţilor), şi anume: recursurile, cererile de revizuire, cauzele cu valoare redusă, conflictele de competenţă, cererile de strămutare a cauzelor la o altă instanţă, cererile de recuzare înaintate judecătorilor instanţei de fond în cazul în care în prima instanţă nu este eligibil alt judecător pentru examinare unor atare cereri. La fel vor fi examinate cauzele aflate în faza de pronunţare, cauzele în cadrul cărora a fost admisă cererea privind accelerarea procedurii de examinare a cauzei, adopţiile.
  • în materie penală şi contravenţională vor fi examinate doar cauzele privind mandatele de arest, măsurile de investigaţii speciale, măsurile asigurătorii şi cauzele contravenţionale ce vizează încălcarea dispoziţiei Comisiei Naţionale Extraordinară de Sănătate Publică, cauzele care se examinează în lipsa părţilor, cauzele aflate în faza avansată de examinare (pledoarii + ultimul cuvânt), cauzele penale în ordine de apel şi recurs în cadrul cărora sunt persoane deţinute (arestate), cauzele în cadrul cărora a fost admisă cererea privind accelerarea procedurii de examinare a cauzei.

Reprezintă prioritate în examinare şi:

  • Cauzele privind aplicarea prevederilor articolelor 469 şi 313 din Codul de Procedură penală.
  • Cauzele privind aplicarea prevederilor mecanismului compensatoriu (articolele 473′, 4732, 4733 din Codul de Procedură penală.

Lista cauzelor ce urmează a fi examinate cu prioritate, se extinde şi asupra dosarelor contravenţionale, penale, civile, de insolvabilitate şi de contencios administrativ în care există pericolul încălcării termenului rezonabil de judecare. Determinarea cauzelor din această categorie se decide în particular de completul de judecată în a cărui procedură se află dosarul.

Judecarea cauzelor civile (drept comun, contencios administrativ, insolvabilitate), penale şi contravenţionale, care nu cad sub incidenţa celor enumerate anterior, va fi reluată din oficiu, după încetarea stării de urgenţă, cu fixarea termenelor de judecată şi citarea părţilor.

Sursa: bizlaw.md

loading...

Comments are closed.