Economic

Date îngrijorătoare: ies banii din țară și datoria externă crește

Pinterest LinkedIn Tumblr

Datele de ultimă oră ale Băncii Naționale a României arată că deficitul de cont curent este tot mai mare, datoria externă a crescut iar investițiile străine s-au micșorat, anunță Cotidianul.RO

Astfel, în perioada ianuarie-septembrie 2019, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 8.103 milioane euro, comparativ cu 6.798 milioane euro în perioada ianuarie – septembrie 2018; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2.342 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 343 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 747 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 53 milioane euro. Adâncirea deficitului de cont curent înseamnă că valoarea bunurilor și serviciilor importate este mai mare decât valoarea bunurilor și serviciilor exportate, avem de a face cu deficit. Practic, ies mai mulți bani din țară decât intră.

În perioada amintită, datoria externă totală a crescut cu 8 398 milioane euro. În structură: datoria externă pe termen lung a însumat 73.831 milioane euro la 30 septembrie 2019 (68,2 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 8,1 la sută față de 31 decembrie 2018; datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 septembrie 2019 nivelul de 34.408 milioane euro (31,8 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 9,0 la sută față de 31 decembrie 2018.

Investițiile directe ale nerezidenților în România au însumat 4.237 milioane euro (comparativ cu 4.520 milioane euro în perioada ianuarie – septembrie 2018), din care participările la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 3.473 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 764 milioane euro.

loading...

Comments are closed.