Datele despre dizabilitate în Moldova vor fi centralizate și sistematizate

În Republica Moldova, datele despre dizabilitate vor fi colectate în mod centralizat și sistematic, în conformitate cu Matricea de indicatori statistici cu privire la persoanele cu dizabilități, elaborată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost aprobat astăzi de Guvern.

Proiectul are drept scop monitorizarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități și dezvoltarea de politici, care să faciliteze pe deplin coeziunea lor socială.

Matricea, bazată pe prevederile Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, conține 137 de indicatori relevanți, divizați pe domenii precum demografie, educație, ocuparea forței de muncă, justiție, acces la infrastructură.

Responsabil de completarea Matricei va fi Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă. În baza datelor proprii și a celor parvenite de la Biroul Național de Statistică, Casa Națională de Asigurări Sociale și alte autorități și instituții publice, Consiliul va elabora anual un Compendiu statistic privind persoanele cu dizabilități în Republica Moldova, care va fi publicat pe pagina web a Ministerului Muncii și Protecției Sociale, pentru a fi accesibil tuturor părților interesate.

Până în prezent, în țara noastră nu a existat o instituție responsabilă de centralizarea datelor în acest domeniu.

Total
0
Shares
Total
0
Share