Actualitate

Decizia Curții Constituționale cu privire la secretul fiscal

Pinterest LinkedIn Tumblr

Marți, 10 august 2021, Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr. 24 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 129 punctul 19) din Codul fiscal. Acest articol stabilește că secretul fiscal reprezintă orice informație de care dispun organele cu atribuții de administrare fiscală, inclusiv informația despre contribuabil ce constituie secret comercial, cu excepţia informaţiei despre încălcarea legislației fiscale.

La originea cauzei se află sesizarea depusă de  Dumitru Alaiba, deputat în Parlament.

Curtea a observat că, în baza prevederilor contestate, informațiile care sunt catalogate drept secret fiscal nu sunt divulgate de către organele fiscale persoanelor care le solicită. Curtea a stabilit că dreptul de acces la informație nu este un drept absolut și, prin urmare, exercitarea acestuia poate fi supusă unor restrângeri, în condițiile articolului 54 din Constituție.

Hotărârea Curții: 

Pornind de la argumentele invocate, Curtea:

  1. A admis parțialsesizarea privind controlul constituționalității articolului 129 punctul 19) din Codul fiscal, depusă de către dl Dumitru Alaiba, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
  2. A recunoscut constituționalarticolul 129 punctul 19) din Codul fiscal în măsura în care organele fiscale și instanțele de judecată pot verifica, la examinarea cazurilor privind accesul la informații, existența unui scop legitim pentru îngrădirea accesului la informațiile care constituie secret fiscal și pot pune în balanță principiile concurente.

Această hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

loading...

Comments are closed.