Deciziile privind cotele impozitelor și taxelor locale aprobate de AAPL pentru anul 2023, publicate pe pagina-web a SFS

Serviciul Fiscal de Stat depune eforturi consolidate întru asigurarea comodității contribuabililor, precum și facilitării accesului la informația din domeniul fiscal.

În acest sens, pe pagina-web oficială au fost publicate deciziile privind cotele impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 aprobate de către autoritățile publice locale. Informația respectivă poate fi găsită în meniul Legislație, pagina „Acte emise de către AAPL”.

Descarcă de aici!

Pagina sus-menționată este compusă din 3 rubrici, și anume:

  • cotele impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar;
  • cotele taxelor locale, cu excepția celor prevăzute la art.297 alin.(6) din Codul fiscal;
  • deciziile AAPL privind cotele taxelor locale;
  • la primele 2 rubrici, informația este prezentată sub forma unor fișiere de tip Excel, iar la ultima – au fost publicate copiile scanate ale deciziilor AAPL, sub forma unor arhive aferent fiecărui raion/municipiu.

De asemenea, se precizează că, deciziile consiliilor locale din cadrul administrației publice locale privind aprobarea cotelor impozitelor și taxelor locale sunt publicate și în Registrul de stat al actelor locale: www.actelocale.gov.md.

Totodată, Serviciul Fiscal de Stat menționează că, responsabilitatea aferent deciziilor adoptate revine autoritățile publice locale.

Total
0
Shares
Total
0
Share