Declarația de la Granada: Fără vreo referință la Republica Moldova

În data de 5 octombrie a avut loc Summitul Comunității Politice Europene, găzduit de Prim-ministrul Pedro Sánchez în orașul spaniol Granada. Evenimentul a reunit peste 40 de șefi de stat și de guvern și conducătorii instituțiilor europene. Printre prezenți au fost și Maia Sandu, președintele Republicii Moldova.

În cadrul evenimentului, liderii europeni au adoptat o declarație comună, însă în care nu se regăsește vreo referire la Republica Moldova.

Declarația de la Granada:

Noi, liderii Uniunii Europene, ne-am reunit la Granada pentru a marca începutul procesului de definire a orientărilor și priorităților politice generale ale Uniunii pentru anii următori, stabilind o direcție strategică de acțiune pentru conturarea viitorului nostru comun în beneficiul tuturor.

Reafirmăm promisiunea inițială a proiectului european de a garanta pacea, stabilitatea și prosperitatea cetățenilor noștri, ghidați fiind de valorile și principiile noastre, de drepturile fundamentale, de democrație și de statul de drept.

Agenda strategică convenită în iunie 2019 a constituit reperul pentru acțiunile noastre. Pandemia și războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei ne-au pus la încercare reziliența, subliniind necesitatea ca Uniunea să își consolideze suveranitatea și determinându-ne să luăm decizii majore pentru a ne proteja populația și economiile.

În urma reuniunii noastre de la Versailles, am acționat în mod decisiv. Amenințați cu șantajul energetic, ne-am redus considerabil dependențele și ne-am diversificat sursele. Confruntați cu presiuni asupra lanțurilor de aprovizionare și cu intensificarea concurenței internaționale, ne-am consolidat baza economică. Hotărâți să ne asumăm o mai mare responsabilitate pentru propria noastră securitate și apărare și să sprijinim Ucraina, am consolidat capabilitățile Europei. Vom continua să sprijinim Ucraina și poporul său atât timp cât va fi nevoie. Am confirmat, de asemenea, că viitorul țărilor care aspiră să devină membri și al cetățenilor lor este în Uniunea Europeană.

Eforturile trebuie intensificate. Astăzi, la Granada, am discutat despre principalele priorități și acțiuni necesare pentru o Europă puternică, dinamică, competitivă și coezivă într-o lume în schimbare.

Pe baza Busolei strategice pentru securitate și apărare, ne vom consolida gradul de pregătire pentru apărare și vom investi în capabilități prin dezvoltarea bazei noastre tehnologice și industriale. De asemenea, ne vom concentra pe mobilitatea militară, pe reziliența în spațiu și pe combaterea amenințărilor cibernetice și hibride și a acțiunilor străine de manipulare a informațiilor la nivelul întregii Uniuni. În plus, războiul de agresiune al Rusiei a evidențiat și mai mult forța relației transatlantice.

Vom depune eforturi pentru a ne consolida reziliența și competitivitatea la nivel mondial pe termen lung, asigurându-ne că UE dispune de toate instrumentele necesare pentru a-și asigura o creștere durabilă și favorabilă incluziunii și o poziție de lider mondial în acest deceniu crucial. Vom aborda vulnerabilitățile și ne vom consolida pregătirea pentru situații de criză, nu în ultimul rând în contextul creșterii riscurilor climatice și de mediu și a tensiunilor geopolitice. Vom anticipa potențialele provocări și vom valorifica oportunitățile pentru Uniunea noastră în cadrul tranziției verzi și al celei digitale, cu scopul de a asigura sustenabilitatea modelului nostru economic, nelăsând pe nimeni în urmă. Ne vom concentra în special asupra eficienței energetice și a utilizării eficiente a resurselor, asupra circularității, a decarbonizării, a rezilienței în fața dezastrelor naturale și a adaptării la schimbările climatice.

Ne vom continua eforturile de a construi o piață unică mai coezivă, bazată într-o mai și mare măsură pe inovare și mai interconectată, menținându-i integritatea, cele patru libertăți, dimensiunea socială și deschiderea, asigurând condiții de concurență echitabile și reducând sarcina administrativă, în special pentru IMM-uri. Vom asigura accesul la energie la prețuri abordabile, ne vom spori suveranitatea energetică și vom reduce dependențele externe în alte domenii esențiale în care UE trebuie să își constituie un nivel suficient de capacitate pentru a-și garanta bunăstarea economică și socială – cum ar fi tehnologiile digitale și cu zero emisii nete, medicamentele esențiale și materiile prime, precum și agricultura durabilă. Vom investi în cercetare și educație și în competențele viitorului și vom soluționa provocările demografice. Ne vom consolida poziția de putere industrială, tehnologică și comercială, punând un accent deosebit pe domeniile cu valoare adăugată ridicată, în care avem deja un avantaj competitiv sau putem deveni pionieri.

Vom intensifica colaborarea cu parteneri din toate regiunile lumii pentru a proteja și consolida ordinea internațională bazată pe norme, având în centrul său Organizația Națiunilor Unite, pentru a spori echitatea în sistemul multilateral și pentru a preveni noi fragmentări ale acestuia. Vom mobiliza și vom dezvolta instrumentele noastre de acțiune externă. Acum este mai important ca oricând să cooperăm în vederea consolidării și diversificării lanțurilor noastre de aprovizionare, a încurajării acordurilor de parteneriat, comerciale și de investiții, a promovării dezvoltării durabile pentru a ne îndeplini obiectivele convenite în direcția aducerii emisiilor nete la zero și a îmbunătățirii pregătirii în caz de urgențe sanitare. Acest efort necesită și revigorarea comerțului mondial, în care OMC joacă un rol fundamental.

Extinderea este o investiție geostrategică în pace, securitate, stabilitate și prosperitate. Aceasta este un factor determinant pentru îmbunătățirea situației economice și sociale a cetățenilor europeni, reducând disparitățile dintre țări, și trebuie să promoveze valorile pe care se întemeiază Uniunea. În perspectiva unei Uniuni și mai extinse, atât UE, cât și viitoarele state membre trebuie să fie pregătite. Țările care aspiră să devină membri trebuie să își intensifice eforturile de reformă, în special în domeniul statului de drept, în conformitate cu natura bazată pe merit a procesului de aderare și cu asistența UE. În paralel, Uniunea trebuie să întreprindă lucrările pregătitoare interne de care este nevoie și reformele necesare. Ne vom stabili ambițiile pe termen lung și modalitățile de realizare a acestora. Vom aborda întrebări esențiale legate de prioritățile și politicile noastre, precum și de capacitatea noastră de acționa. Acest lucru va face UE mai puternică și va consolida suveranitatea europeană.

Consiliul European va continua în lunile următoare discuțiile privind prioritățile viitoare ale Uniunii noastre, înainte de adoptarea agendei strategice anul viitor.

Total
0
Shares
Total
0
Share