DECLARAȚIE // Academicienii sunt împotriva transferării sediului AȘM la Procuratura Anticorupție

Luând în considerare informația diseminată în spațiul public cu privire la unele intenții ale Procuraturii Anticorupție de a se transfera în sediul Academiei de Științe a Moldovei, Prezidiul AȘM, membrii titulari, corespondenți și membrii desemnați ai Secțiilor de Științe ale AȘM au luat în discuție subiectul abordat și vin cu următoarea Declarație:

”În conformitate cu prevederile Codului cu privire la știință și inovare, Academia de Științe a Moldovei este o instituție publică de interes național, autonomă şi independentă de autoritățile publice, apolitică, care reunește personalități notorii cu realizări deosebite în domeniile cercetării, inovării și culturii, constituită pe o durată nedeterminată și care activează în baza Statutului instituției.

În calitatea sa de consultant strategic al Guvernului, AȘM propune prioritățile în domeniile cercetării fundamentale și aplicative, elaborează Raportul anual asupra stării științei din Republica Moldova cu previziuni referitoare la dezvoltarea domeniilor cercetării și inovării. Corpul academic de azi al AȘM prezintă rezultate competitive pe plan național și internațional, cu proiecte științifice și rezultate valoroase recunoscute public, afirmând realmente rolul și funcția Academiei de Științe în societatea contemporană.

Academia a fost fondată cu efortul multor personalități marcante ale neamului, membrii ei obținând recunoaștere la nivel național și peste hotare. Frații academicieni Sveatoslav și Vsevolod Moscalenco, chimistul Anton Ablov, matematicianul Vladimir Andrunachievici, inginerul Boris Lazarenco, agronomul Anatoli Kovarski, oenologul Petru Ungureanu, geograful Tatiana Constantinov, fizicianul Sergiu Rădăuțanu, biologul Boris Matienco, lingvistul Silviu Berejan și mulți alții au devenit nume de referință în domeniile respective. Academia s-a manifestat ca un adevărat bastion al apărării valorilor naționale autentice: Hotărârea Prezidiului AȘM din 1994 cu privire la recunoașterea limbii române ca limbă de stat rămâne a fi un document istoric de importanță majoră prin rostirea univocă a adevărului științific. Anume AȘM a fost acea forță motrice care a reușit asocierea Republicii Moldova la Programele Cadru comunitare, țara noastră fiind prima din Parteneriatul Estic care a beneficiat de proiecte europene de cercetare și inovare. În contextul perspectivelor de integrare europeană, s-a reușit fortificarea colaborării AȘM cu Academiile Europene, Consiliul Științific Internațional, Academia Română, Academia Națională de Științe din Ucraina etc., precum și cu mari personalități ale științei din UE și alte părți ale lumii. Merită a fi menționată în mod special stabilirea unui parteneriat strategic cu Academia Română, materializat prin elaborarea și implementarea Planului Comun de Acțiuni.

Prezidiul AȘM și comunitatea academică susțin eforturile conducerii Republicii pentru integrare europeană și pentru prioritizarea luptei cu corupția ca un element esențial al integrării. În același timp considerăm că sacrificarea spațiului de activitate al Academiei de Științe este inoportună pentru realizarea acestui obiectiv.

Precizăm că sediului Academiei de Științe de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 1 i-a fost atribuit statut de monument de valoare națională (bunul imobil – teren сu nr. cadastral 0100104.124 și соnstrucția cu nr. cadastral 0100104.124.01). În temeiul Hotărârii Раrlаmеntului nr. 409/2023 a fost completat Registrul mоnumеntеlоr Republicii Моldоvа ocrotite de stat, aprobat рrin Hotărârea Parlamentului nr. l531/1993, bunul imobil fiind înscris la poziția 384.7 din compartimentul „Municipiul Chișinău”. Sediul Academiei de Științe este un edificiu istoric cu o imagine emblematică recunoscută pe larg atât în țară cât și în străinătate.

Academia de Științe rămâne deschisă pentru conlucrare cu instituțiile de profil, de exemplu Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, birouri europene precum biroul național UNESCO (sediul căruia se află în clădirea AȘM).

Prezidiul AȘM și comunitatea academică își exprimă nedumerirea și totalul dezacord în legătură cu intenția de amplasare în sediul AȘM a Procuraturii Anticorupție care are un regim special, total incompatibil cu activitatea instituțiilor din domeniile cercetării și inovării.

Facem apel către mass-media, opinia publică, societatea civilă, organismele internaționale cu privire la situația creată și mizăm pe sprijinul tuturor susținătorilor viitorului științei.”

Total
0
Shares
Total
0
Share