Depolitizare? Socialistul Vladimir Țurcan a fost ales Președintele Curții Constituționale

Vladimir Țurcan, Curtea Constituțională, PSRM, ACUM, Maia Sandu, Igor Dodon, depolitizare

Curtea Constituțională are un nou președinte.

Socialistul Vladimir Țurcan, deputat ales pe listele PSRM, a fost ales prin vot secret în calitate de președinte al Înaltei Curți.

Potrivit Legii nr. 317 din 13.12.1994, Preşedintele Curţii se alege prin vot secret, pentru un termen de trei ani, cu majoritatea voturilor judecătorilor. În calitate de judecător care va exercita funcţiile Preşedintelui în absenţa acestuia a fost aleasă dna judecător Liuba Şova.

Conform legii, preşedintele CCM convoacă Curtea Constituţională şi prezidează şedinţele acesteia, emite ordine şi dispoziţii, coordonează activitatea Curţii şi repartizează cauzele spre soluţionare, constată cazurile de încetare a mandatului judecătorului şi sesizează autoritatea publică ce l-a numit ca să numească un judecător pentru postul devenit vacant, exercită conducerea generală a Secretariatului Curţii, angajează şi eliberează din funcţie lucrătorii Secretariatului, depune spre aprobare magistraţilor regulamentul Secretariatului Curţii, organigrama, statutul lui de funcţii, regulamentul Consiliului ştiinţific-consultativ de pe lângă CCM, aprobă regulamentul compartimentelor Secretariatului.

Total
0
Shares
Total
0
Share