Actual

Deși a fost repus în funcția prin decizia CSJ, Anatol Ciubotaru nu mai este în drept să conducă Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

Pinterest LinkedIn Tumblr

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, întru executarea Deciziei Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție din 16 octombrie 2020, l-a repus pe Anatol Ciubotaru, în toate drepturile și obligațiunile prevăzute de contractul individual de muncă, încheiat între Ciubotaru și Ministerul Sănătății. În context, vor fi achitate toate drepturile salariale ale angajatului, pentru perioada de absență.

Totuși, ”reieșind din faptul că, contractul individual de muncă nr.55 din 16 octombrie 2015 al dl. Ciubotaru, a expirat pe 19 octombrie 2020, au fost încetate raporturile de muncă cu acesta, conform Ordinului nr.173, P.1, din data de 17 octombrie 2020. Ordinul a fost adus la cunoștința salariatului, pentru care s-a semnat.

Totodată, informăm că, dl.Ciubotaru a adresat Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale o scrisoare prin care solicită prelungirea contractului de muncă pentru încă 6 luni. În context, menționăm că, aprobarea cererii este contrar legii, deoarece potrivit prevederilor art. 82 lit. i) din Codul Muncii, contractul individual de muncă încetează în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor în caz de atingere a vârstei de 65 de ani, de către conducătorul unităţii de stat, inclusiv municipale, sau al unităţii cu capital majoritar de stat”, informează Ministerul.

Astfel, contractul individual de muncă al salariatului, conducător al unităţii de stat, inclusiv municipale, sau al unităţii cu capital majoritar de stat, încetează de drept la atingerea vârstei de 65 de ani.

MSMPS apreciază contribuția lui Ciubotaru la dezvoltarea serviciului cardio-chirurgical din Republica Moldova, cât și activitatea științifico-didactică, pentru care îi mulțumim.

Extras din Codul Muncii:

Articolul 82. Încetarea contractului individual de muncă în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor
Contractul individual de muncă încetează în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor în caz de:
i) atingere a vârstei de 65 de ani de către conducătorul unităţii de stat , inclusiv municipale, sau al unităţii cu capital majoritar de stat.

loading...

Comments are closed.