Actualitate

Detalii despre Erasmus+, programul UE pentru educaţie, formare, tineret şi sport

Pinterest LinkedIn Tumblr

Erasmus+ este programul UE pentru educaţie, formare, tineret şi sport. Obiectivul general al programului este de a sprijini, prin învăţarea continuă, educaţional şi profesional dezvoltarea personală a oamenilor în Europa şi nu numai, contribuind astfel la creştere durabilă, locuri de muncă de calitate şi coeziune socială, pentru stimularea inovaţiei şi pentru consolidarea identităţii europene şi cetăţenie activă.

Programul Erasmus + prevede punerea în aplicare a următoarelor acţiuni în perioada 2021-2027:

  • Mobilitatea persoanelor în scop educaţional: oportunităţi pentru elevi, studenţi, stagiari şi tineri, precum şi pentru profesori, formatori, lucrători de tineret, antrenori sportivi, personalul instituţiilor de învăţământ şi societatea civilă organizaţii să desfăşoare o experienţă de învăţare şi / sau profesională în altă ţară.
  • Activităţi de participare a tinerilor: iniţiative locale şi transnaţionale conduse de tineri, conduse de grupuri informale de tineri şi / sau organizaţii de tineret pentru a ajuta tinerii să se angajeze şi să înveţe, să participe la viaţa democratică, crescând conştientizarea valorilor comune şi a drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, reunind tinerii şi factorii de decizie la nivel local, naţional şi european, precum şi contribuirea la obiectivele comune ale Uniunii Europene.
  • Activităţi DiscoverEU: acţiune care oferă tinerilor în vârstă de 18 ani ocazia de a avea o experienţă individuală sau de grup pe termen scurt călătorind în întreaga Europă în cadrul unei activităţi educaţionale informale vizate la promovarea sentimentului lor de apartenenţă la Uniunea Europeană şi descoperirea diversităţii sale culturale.
  • Programul oferă oportunităţi de învăţare a limbilor străine participanţilor care desfăşoară o activitate de mobilitate în străinătate.

Responsabilă pentru derularea programului Erasmus + este Comisia Europeană, iar sarcinile de execuţie bugetară sunt încredinţate agenţiilor naţionale, care sunt mai aproape de beneficiarii săi. În acest scop, fiecare ţară a programului a desemnat una sau mai multe agenţii naţionale, care funcţionează ca punţi de legătură, notează radiochisinau.md.

Este important de menţionat că doar ţările membre ale Uniunii Europene, dar şi unele state asociate şi recunoscute ca state partenere/candidate  de a fi membre UE, pot  conform Regulamentului Programului Erasmus + fi eligibile pentru programele propuse spre finanţare.

România, ca stat membru UE oferă toate aceste oportunităţi tinerilor, fiind una din ţările care poate aplica la toate programele oferite de Promanul Erasmus +, spre deosebire de Republica Moldova, care are acces la program sub rezerva unor condiţii şi criterii specifice.

Astfel, foarte mulţi studenţi din România aleg să studieze pentru o anumită perioadă (de la 2 luni la 12 luni)  în străinătate la o instituţie parteneră de învăţământ superior sau să efectueze un stagiu într-o întreprindere, un institut de cercetare, un laborator, o organizaţie sau orice altă activitate relevantă la un loc de muncă în străinătate.

Obiectivul acestei acţiuni este de a contribui la crearea unui spaţiu european al educaţiei, precum şi de a consolida legătura între educaţie şi cercetare, pentru a încuraja abilităţile de gândire critică ale studenţilor din toate disciplinele şi la toate nivelurile (inclusiv nivelurile de licenţă, masterat şi doctorat).

Universităţile de unde au aplicat cei mai mulţi studenţi din România pentru o mobilitate la o altă universitate parteneră sunt Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Universitatea Babeş – Bolyai din Cluj şi Universitatea din Oradea, iar cei mai mulţi studenţi care au optat pentru un schimb de experienţă în România vin din ţări ca Ungaria, Spania şi Franţa.

Numărul acestor mobilităţi şi schimburi de experienţă este în creştere constantă, oferind tinerilor o şansă unică de a studia un semestru sau un an la o universitate de top din Europa.

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) este agenţia naţională din România care de mai bine de 20 de ani gestionează cel mai apreciat Program european Erasmus+, oferind consultanţă şi ajutor celor interesaţi. Pe site-ul acestei instituţii veţi găsi foarte multe informaţii utile https://www.erasmusplus.ro/.

loading...

Comments are closed.