Dezastru la TERMOELECTRICA în sezonul de încălzire, după numirea lui Iurie Razlovan în fruntea instituției

Ministrul Energiei și directorul General al Agenției Proprietății Publice la toate televiziunile din Republica Moldova au vociferat că au selectat cel mai profesionist și competent manager la ”TERMOELECTRICA” S.A. Momeala dată a fost rumegată practic de întreaga conducere a Republicii Moldova, inclusiv și de către președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Cel mai reticent, la această desemnare a fost prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, care a avut rezerve și unele dubii, referitor la trecutul Razlovan Iurie, informație livrată de către Serviciul de Informații și Securitate. Cu toate aceste derogări, Iurie Razlovan a fost desemnat în funcția de director general, contrar prevederilor Statutare de către Consiliul Societății și Hotărârii Curții Constituționale nr. 16 din 20.05.2021, pct. 45 și 46, care statuează cu certitudine noțiunea de interimat și de cine se exercită.

Aceste detalii și alte informații privind activitatea “TERMOELECTRICA” S.A. au fost comunicate redacției telegraph.md de către o sursă din cadrul unei instituții de stat, care însă a solicitat protecția anonimatului.

”Acest „specialist”, Iurie Razlovan, la începutul lunii octombrie 2023 a vociferat că utilajul termoenergetic este reparat în totalitate și este disponibil de a fi pus în funcțiune. Lucrurile stau diametral opus, Blocul nr. 2 de la Sursa nr. 1 se află în reparație capitală și nu se cunoaște când va fi reparat.

Blocurile nr. 1 și nu 3 nu pot acționa la limita nominală a potențialului tehnic, deoarece au fost supraîncălzite de păcura utilizată în sezonul 2022-2023, fapt care a fost adus la cunoștința politicienilor cu verticalitate și presei.

Cele 2300 tone de păcură ce au rămas din cantitatea deblocată în perioada anterioară de încălzire au fost folosite contrar prevederilor Planului de producere, de fapt 48 milioane lei au fost aruncați în aer, adică au fost utilizați ineficient și contrar intereselor entității și locuitorilor mun. Chișinău. Este cert faptul că cheltuielile nejustificate vor fi incluse în calculul tarifului unei gcal de agent termic, care și așa este de 2774,00 lei – exagerat de mare, în coraport cu veniturile locuitorilor mun. Chișinău.

Creșterea tarifului la 1 gcal se datorează managementului ”ineficient și lipsit de profesionalism” al directorului general interimar, care deja a creat pierderi irecuperabile, odată cu punerea în funcțiune a Sursei nr. 2, chipurile pentru a asigura chișinăuienii cu agent termic și apă caldă.

”Odată cu desemnarea, Iurie RAZLOVAN au modificat organigrama, pentru a scăpa de persoane profesioniste și cu verticalitate, deoarece lor nu le este convenabil de a păstra în funcții cheie persoanele care le pot da o ripostă pentru ilegalitățile ce le comit, jăcmănind această entitate economică”, ne-a declarat aceeași sursă.

Verificarea licitațiilor organizate și desfășurate în perioada anilor 2022-2023 va scoate în evidență ilegalitățile și faptele de îmbogățire nejustificată, cu crearea premiselor de aducere a întreprinderii la situația de faliment. În perioada anilor 2016-2018 întreprinderea a depus eforturi enorme pentru obținerea acreditărilor conform standardelor internaționale EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, fapt care confirmă gestiunea eficientă a întreprinderii în acea perioadă.

Odată cu punerea în funcțiune a noii organigrame, întreprinderea ar fi pierdut toate acreditările internaționale ce le-a obținut anterior, întorcându-se de fapt în perioada sovietică de conducere, ignorând totalmente prevederile legislației naționale.

Cum rămâne cu obligațiile ce au fost asumate de Guvern privind armonizarea legislației naționale, alinierea și respectarea de către entități a prevederilor internaționale, etc.?

Cum vor fi respectate de către entitate prevederile Regulilor peții energiei electrice noi, Regulamentului privind indicatorii de calitate, altor acte normative obligatorii spre executare?

Anterior, organigrama entității a fost consultată și acceptată de Banca Mondială, unicul finanțator extern față de care întreprinderea are obligații financiare enorme, acordate sub garanțiile Guvernului și aprobate de Parlament.

Noua organigramă a fost pusă în aplicare fără a fi remisă în adresa Băncii Mondiale. La cest capitol apare întrebarea Banca Mondială va finanța acordul PIESACET 2 în mărime de 100 milioane de dolari, reieșind din faptul că documentele inițiale a acordului de finanțare prevăd clar obligațiile părților, inclusiv responsabilitatea pentru nerespectare?

Din cauza ”incapacității de asigurare a unui management profesionist”, la moment este pus în funcțiune Blocul nr. 1 și Blocul nr. 3 care este după reparație capitală, efectuată în perioada curentă a anului de la Sursa nr. 1, și desigur este pusă în funcțiune și Sursa nr. 2, care dispune de un utilaj foarte vechi cu o uzură maximă. Astfel, utilajul de la Sursa nr. 2 are un randament de producere foarte scăzut, dar cheltuielile fiind colosale, fapt ce va genera solicitarea revederii calculului tarifului (majorarea tarifului). Este evident faptul că la moment întreprinderea înregistrează pierderi colosale, din motivul că blocurile de la Sursa nr. 1 nu lucrează la presiunea prestabilită în perioadele precedente, din cauza supra încălzirii lor. În perioada 2015 – 2021 Chișinăul era asigurat cu agent termic, apă caldă, etc.

Totodată, necesar de menționat că, în data de 10 decembrie 2023 au fost constatate de specialiști deranjamente pe partea electronică la Blocul nr.1. Blocul nr. 3 care a fost efectuată reparația capitală în data de 10 decembrie spre 11 decembrie a fost stopat din cauza defecțiunilor tehnice.

Gestionarea procesului de instruire, menținere și ridicare a nivelului de calificare a personalului, trebuie să fie efectuată de către personalul de conducere al întreprinderii electroenergetice, iar controlul asupra aplicării acestuia trebuie să fie efectuat de administratorul întreprinderii.

Schema nu permite îndeplinirea Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE nr. 337 din 10.06.2022 privind efectuarea controalelor tehnice în domeniul supravegherii energetice de stat.

La momentul actual lipsesc următoarele acte normative de uz intern:

  • dispoziția personalului de conducere al întreprinderii electroenergetice referitor la tipul deservirii operative a instalațiilor electrice, numărul angajaților din numărul personalului operativ în tură;
  • documentul administrativ al personalului de conducere al întreprinderii electroenergetice privind permisiunea la executarea manevrelor operative ale personalului operativ sau operativ de reparație;
  • dispoziția scrisă a personalului de conducere al întreprinderii electroenergetice despre acordarea dreptului de inspectare vizuală de sine stătător a instalațiilor electrice, părților electrotehnice și electro-tehnologice ale echipamentelor, personalului operativ care deservește instalația electrică în timpul de muncă sau care se află în tură, ori lucrătorul din personalul administrativ-tehnic;

De fapt este o încălcare gravă a Legii nr. 151 din 09-06-2022 privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase. Responsabilitatea totală o poartă administratorul întreprinderii.

Drept exemplu clasic de încălcare a legislației și tăinuire a accidentului de muncă:

  • la data de 27 noiembrie la întreprindere a fost un accident grav de muncă. Angajatul antreprenorului Turbo Energy Power este în reanimare.
  • în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la examinarea și evidența deranjamentelor tehnologice în funcționarea centralelor și rețelelor electrice (termice), la întreprindere trebuia să fie emis ordinul privind instituirea comisiei de anchetă pentru examinarea incidentului cu informarea obligatorie a Ministerului de resort, ANRE, Inspectoratului Național pentru Supraveghere tehnică, Inspecția Muncii.

Ordine de reglementare a activităților la compartimentele descrise nu au fost emise.

Cine din entitate va respecta prevederile Regulilor peții energiei electrice, Regulamentului privind indicatorii de calitate, altor acte normative obligatorii spre executare?

Din lipsa incapacității de asigurare a unui management profesionist, la moment este pus în funcțiune Blocurile nr. 1 și 3 de la Sursa nr. 1 și desigur este pusă în funcțiune și Sursa nr. 2. Este evident faptul că la moment întreprinderea înregistrează pierderi colosale, din motivul că blocurile de la Sursa nr. 1 nu lucrează la presiunea prestabilită în perioadele precedente, din cauza supra încălzirii lor. În perioada 2015 – 2021 Chișinăul era asigurat cu agent termic, apă caldă, etc., de către Sursa nr. 1 (adică erau puse în funcțiune două Blocuri, Blocul nr. 3 se afla în rezervă).

Actualul director interimar Iurie Razlovan, nu este interesat de a dezvălui lucrurile tenebre de la întreprindere. Toate Întreprinderile Municipale de Gestionare a Fondului Locativ sunt declarate în procedura falimentului din perioada 2016 – 2017, iar starea de încasare a opt sute de milioane lei rămâne neschimbată, iar lichidatorii au majorat personalul ce deservesc aceste întreprinderi și nu se sfiesc de a ridica sume salariale colosale de pe spatele locatarilor mun. Chișinău, necătînd la faptul că de la 01.01.2024 intră în vigoare noua lege a condominiului.

Calculul pierderilor de încasare a sumelor validate este foarte simplă, aceste datorii vor rămâne neîncasate deoarece Primăria și Consiliul Municipal Chișinău nu au fost atrase la răspundere subsidiară în calitate de fondatori și gestionari a ÎMGFL.

De problema dată a fost responsabil șeful serviciului juridic al entității și adjunctul său, care nu a întreprins acțiunile de resort, dar la moment este protejat de Razlovan. Șeful Serviciului Juridic este inculpat în temeiul art. 329 CP – admiterea de neglijență cu cauzarea prejudiciului material, cauza penală se află spre examinare la Judecătoria Chișinău și el activează în continuare, fiind bănuit și în alte dosare penale investigate la moment de organele de resort.

În cadrul întreprinderii se discută intens despre proiectul de finanțare de circa 3,3 mln euro, care urmează să fie asumat de către întreprindere prin contractarea unor credite în valoarea nominalizată de 3,3 mln euro.

Angajații întreprinderii sunt îngrijorați că contractarea unor împrumuturi colosale de circa 3,3 mln euro, va duce la insolvabilitatea întreprinderii, la moment întreprinderii având să achite datorii istorice de circa 2 mlrd lei, și creditele luate de la Banca Mondială în cadrul proiectelor PIESACET – 1 și 2, de circa 140 mln dolari SUA.

Conducerea actuală a întreprinderii nu poate implementa PIESACET-2 în valoare de circa 100 mln dolari SUA, tărăgănând intenționat procedurile de achiziții, având interese ascunse, dar achitând sume considerabile Băncii Mondiale sub formă de dobânzi și comisioane, pentru faptul că banii au fost contractați și se află la dispoziția întreprinderii.

Nefiind capabilă se asigure gestionarea proiectului PIESACET-2 cu sume mult inferioare, Iurie Razlovan se avântă în contractarea unor împrumuturi de 3,3 mln euro, care va duce la falimentarea întregului sistem termoenergetic al mun. Chișinău.

Mai mult ca atât, unii experți contractați de donatorii externi implicați în „proiect” și-au declarat îngrijorarea în legătură cu lipsa capacităților manageriale în cadrul întreprinderii după reorganizarea efectuată de Iurie Razlovan.

Salariații întreprinderii sunt impuși să „deseneze” cifre și să le ajusteze sub proiectul de creditare, însă toți își dau seama că un astfel de credit va pune „cruce” pe întreprindere. Salariații întreprinderii conștientizează că asumarea unor credite în valoare de 3,3 mln euro, va duce în primă fază la majorarea esențială a tarifului pentru energia termică și electrică produse de întreprindere, fapt ce va duce la debranșări masive de la sistemul centralizat de căldură și la falimentul întreprinderii.

Se creează impresia că se urmărește scopul falimentării intenționate a întreprinderii pentru a o vinde pe bucăți la un preț derizoriu, sau se urmărește scopul devalizării bugetului de stat, deoarece cel mai probabil creditul se va oferi sub garanții de stat, iar la data imposibilității de plată de întreprindere banii vor fi încasați din bugetul de stat.

Totodată, cu pași grăbiți la finele lunii decembrie 2023, acest contract a fost semnat cu Banca Mondială.

În data de 04.01.2024, conform datelor la ora 23.53, a fost oprit Blocul energetic nr.3, cauza fiind un deranjament, fisură în țeavă, care necesită a fi lichidată.

Lichidarea deranjamentului apărut a fost înlăturat pe parcursul a 3 zile, în data de 07.01.2024 blocul energetic a fost reanclanșat la rețea.

Dar, nu s-a făcut public de către administrația întreprinderii cheltuielile considerabile care au fost suportate de “Termolectrica” S.A. la oprirea și pornirea blocului energetic nr. 3, cheltuieli care vor merge la calcului tarifului în anul 2024.

Colac peste pupăză – de bine ce ne asigura conducerea întreprinderii privitor la finisarea lucrărilor de reparație și punerea în funcțiune a blocului energetic nr.2 în perioada 15-16.01.2024, blocul a fost pus în facțiune în data de 14.01.2024 și a fost oprit în data de 16.01.2024 din cauza unor deranjamente tehnice.

La moment din cauza problemelor tehnice care sunt la utilajul de la Sursa nr. 2 din str. Vadului Voda, 5 a fost pornit cazanul cu abur , care la funcționarea acestuia se suportă cheltuieli foarte considerabile. Aceste cheltuieli vor fi incluse în tariful de calcul pentru energia termica și apa caldă.

Necesar de menționat că, directorul general al întreprinderii nu a înștiințat conducerea de vârf a statului de problemele care sunt la întreprindere și cu vehement duce în eroare, ascunzând cele mai mari probleme cu care se confruntă întreprinderea din cauza gestionării incorecte a activității întreprinderii și care duc cu pași rapizi la falimentarea acestei întreprinderi acumulând cheltuieli enorme.

La oprirea și pornirea blocurilor energetice se suportă cheltuieli majore, care vor merge la calcului tarifului în anul 2024. Doar, la oprirea/pornirea unui bloc energetic cheltuielile constituie aproximativ 15,0 mil. lei pentru fiecare 72 ore de nefuncționare, aceste cheltuieli nu includ cheltuieli de reparație.

O gestionare catastrofal de proastă a activității acestei întreprinderi din partea directorului general interimar, care cu vehemență ascunde de conducerea de vârf a statului, toate problemele care apar ca ciupercile în perioada de încălzire 2023-2024 și consecințele care vor fi suportate la finalul acestui sezon de încălzire.

Sperăm că acest strigăt să ajungă la persoanele de conducere ierarh superioare a statului pentru luarea măsurilor de resort de redresare necondiționată a treburilor la întreprindere”, ne-a comunicat sursa.

Potrivit Legii nr.243/1994, publicațiile periodice şi agențiile de presă nu sunt în drept să divulge sursa de informație sau pseudonimul autorului, fără consimțământul lor.

Total
1
Shares
Total
0
Share