Alte știri

Direcția Educație Anticorupție continuă activitățile de instruire, destinate agenților publici

Pinterest LinkedIn Tumblr

Pe parcursul săptămânii curente, Direcția Educație Anticorupție a continuat activitățile de instruire, destinate agenților publici din autoritățile publice locale și centrale.

Astfel, în comun cu Academia de Administrare Publică, au fost susținute două cursuri de instruire:

– ”Cultivarea integrității instituționale în serviciul public,” (8 ore) destinat funcționarilor publici de conducere și execuție din cadrul autorităților publice centrale.

– ”Integrarea profesională în funcția publică,” Modulul ”Integritatea profesională și instituțională. Controlul integrității.” (4 ore), destinat funcționarilor publici debutanți din administrația publică locală.

În cadrul instruirilor au fost abordate sub aspect normativ și practic subiecte privind: Premise și formele corupției; Competențe în prevenirea și combaterea corupției; Conceptul și categoriile integrității; Măsurile de asigurare a integrității instituționale: modalități de denunțare a actelor de corupție și a influențelor necorespunzătoare, de declarare a conflictelor de interese și a cadourilor, de depunere a avertizărilor de integritate; Răspunderea juridică pentru lipsa integrității; Competențe în exercitarea controlului integrității profesionale și instituționale; Formele de control a integrității profesionale și instituționale, Evaluarea integrității instituționale; Instrumente de identificare a riscurilor de corupție etc.).

Subiectele menționate și incluse în Curriculum-urile de formare profesională, vor contribui la creșterea gradului de responsabilitate în procesul de executare a activităților de serviciu și de implementare a mecanismelor menționate, precum și la perfecționarea cunoştinţelor teoretice şi abilităţilor practice, privind aplicarea, respectarea și promovarea standardelor de integritate și anticorupție.

Cursurile menționate sunt asigurate conform Comenzii de stat privind dezvoltarea profesională a funcționarilor publici în an. 2021, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 17/2021.

La 1 aprilie Șeful DEA a susținut o instruire destinată procurorilor, șefi ai subdiviziunilor Procuraturii Generale și șefi ai procuraturilor teritoriale și cele specializate. În cadrul acestea au fost abordate subiectele privind respectarea regimului declarării cadourilor, neadmiterea, denunțarea și tratarea influențelor necorespunzătoare, evaluarea integrității instituționale, în vederea respectării măsurilor de asigurare a integrității instituționale și profesionale, precum și deficiențele la aplicarea practică a mecanismelor menționate.

Instruirea a drept scop consolidarea capacităților profesionale și instituționale, întru implementarea eficientă și eficace a mecanismelor de asigurare a integrității.

loading...

Comments are closed.