Director de instituție publică, cu avere nejustificată de aproape 600 000 de lei. Reacția ANI

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare în privința unui director al unei instituții de stat prin care s-a stabilit o diferență substanțială, în mărime de 597 559,94 lei între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de subiectul controlului și membrii familiei sale, precum și caracterul nejustificat al deținerii acestei averi, pentru perioada 01.08.2016-31.12.2019.

ANI va transmite cauza în instanța de judecată spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate în mărimea diferenței substanțiale constatate.

Persoana supusă controlului se decade din dreptul de a exercita o funcție publică și de demnitate publică, cu excepția funcțiilor elective, pe o perioadă de 3 ani din momentul când averea va fi constatată ca fiind nejustificată, printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau când actul de constatare va deveni definitiv.

Numele persoanei va fi înscris în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică. De asemenea aceasta va fi destituită din funcție în calitate de persoană a cărei avere va fi constatată în parte ca fiind nejustificată, printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Persoana vizată are dreptul de a contesta actul de constatare, care la moment nu este definitiv.

Total
0
Shares
Total
0
Share