DOC // Alternativa Clinic, condusă de medicul Moșin, efectuează fertilizări in vitro fără autorizație, deși are contract și cu statul, folosind bani publici

Începând cu 01 ianuarie 2023, instituțiile medicale care oferă servicii de fertilizare in vitro (FIV) sunt obligate să dețină o autorizație specială emisă de Ministerul Sănătății la propunerea Agenției de Transplant. Această nouă obligație nu se aplică instituțiilor medicale care au deja o acreditare eliberată anterior de către ANSP (până la expirarea actului permisiv).

”În domeniul reproducerii asistate medical sunt interzise: prestarea serviciilor de reproducere asistată medical în lipsa unei autorizații sanitare de funcționare eliberate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică și în lipsa autorizației eliberate de Ministerul Sănătății la propunerea Agenției de Transplant”, este stabilit în art.9 alin.(13) lit.f) din Legea 138/2012, normă în vigoare începând cu 01 ianuarie 2023.

Cu toate acestea, Alternativa Clinic (Fertil Med SRL), condusă de medicul Veaceslav Moșin și fondată anul trecut, nu deține autorizația eliberată de Ministerul Sănătății la propunerea Agenției de Transplant, deși a început activitatea în domeniul FIV după intrarea în vigoare a noilor reglementări legale, anunțul despre lansare fiind din 19 februarie 2023. Printre fondatorii Alternativa Clinic se numără și Chira Constantin, acesta fiind avocatul Alei Nemerenco, ministru al Sănătății (asociere prin persoane interpuse?). Ceilalți fondatori sunt membrii familiei Moșin, împreună deținând cota de 90%.

Prețurile pentru serviciile prestate de Alternativa Clinic în domeniul FIV variază de la 29.000 lei până la 71.000 lei.

Lipsa autorizației de la Ministerul Sănătății a fost confirmată atât de către Agenția de Transplant (răspuns oficial și registrul public), cât și de către Daniela Medinschi, care se prezintă ca director medical al Alternativa Clinic. La fel, pe pagina web a clinicii nu este vreo mențiune despre deținerea autorizației, fiind publicate doar următoarele acte permisive: Regulamentul de organizare și funcționare al prestatorului privat de servicii de sănătate, Clinica Medicală S.R.L. “FERTIL MED”, eliberat pe 18 august 2023; Certificat de acreditare din 07 iulie 2023, care a fost obținut până la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, precum și în lipsa autorizației de la Agenția de Transplant; Autorizația sanitară din 02 august 2023.

Medinschi susține că instituția pe care o reprezintă activează fără autorizație din cauza instituțiilor relevante în elaborarea și aprobarea reglementărilor necesare. Această afirmație este neîntemeiată, deoarece Regulamentul privind acest tip de activitate a fost deja aprobat în decembrie 2023, fără nicio derogare de la normele obligatorii pentru cazurile în care instituțiile de stat nu au finalizat actele normative, respectiv nicio activitate nu ar fi putut fi inițiată și desfășurată până în prezent fără respectarea normelor imperative.

„Referitor la Agenția de Transplant, mecanismele de implementare a modificărilor Legii Nr. 138 din 15.06.2012 ce au intrat în vigoare 01.01.2023, până în prezent încă nu au fost definitivate. La moment nici un centru de reproducere asistată din Republica Moldova nu a trecut prin acest proces”, a declarat Daniela Medinschi, medicul-șef al Alternativa Clinic, declarația ei fiind combătură prin documentul publicat mai jos.

Este de menționat că în lipsa autorizației, Agenția de Transplant nu este abilitată să efectueze controale și să verifice calitatea prestării serviciilor de FIV în cadrul instituțiilor care nu sunt înscrise în Registrul instituțiilor medicale autorizate, cum este și cazul Alternativa Clinic.

Mai mult, în ciuda lipsei de autorizație, informație confirmată de Daniela Medinschi și AT, Alternativa Clinic a semnat un contract public pentru furnizarea de servicii de fertilizare in vitro, cu Compania Națională de Asigurări în Medicină, fondurile bănești fiind provenite din bugetul asigurărilor medicale și, implicit, din impozitele plătite de cetățeni.

Valoarea contractului semnat între Alternativa Clinic și CNAM este de 1,58 milioane de lei, dar acesta este bazat pe activități care pot fi considerate clandestine, deoarece nu există autorizația necesară eliberată de Ministerul Sănătății, la propunerea Agenției de Transplant, pentru serviciile de fertilizare in vitro.

Prin această activitate posibil clandestină, apreciere pe care trebuie să o facă organele de drept și control, interesele pacienților și clienților Alternativa Clinic pot fi afectate, deoarece aceștia primesc tratamente de fertilizare in vitro într-o instituție neautorizată și aflată în afara oricărui control tematic din partea Agenției de Transplant.

Pentru a clarifica situația, redacția telegraph.md va expedia mai multe solicitări către instituțiile de stat, iar răspunsurile oficiale vor fi publicate în viitorul apropiat.

Menționăm că fiecare pacient are dreptul la tratamente corecte furnizate de instituții medicale constituite legal. Cei care se consideră nedreptățiți pot adresa reclamații instituției de protecție a consumatorilor și pot solicita restituirea banilor plătiți pentru serviciile neautorizate conform legislației în vigoare.

”Pacientul are dreptul la: c) securitate a vieţii personale, integritate fizică, psihică şi morală, cu asigurarea discreţiei în timpul acordării serviciilor de sănătate; g) informaţii cu privire la prestatorul de servicii de sănătate, profilul, volumul, calitatea, costul, inclusiv al celor suportate din contul fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, şi modalitatea de prestare a serviciilor respective; h) examinare, tratament şi întreţinere în condiţii adecvate normelor sanitaro-igienice”, este stabilit în art.5 din Legea nr.263/2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului, în această lege fiind și obligația statului să garanteze acces la servicii de calitate.

Total
0
Shares
Total
0
Share