DOC // Componența și salariile membrilor Corpului de Control al Prim-ministrului Natalia Gavrilița

Prin hotărârea Guvernului din octombrie 2017, adoptată de către Guvernul Pavel Filip, pe lângă șeful Executivului a fost creat Corpul de Control al Prim-ministrului, efectivul limită fiind de maxim 8 unități de personal.

Corpul de Control al Prim-ministrului este o structură fără personalitate juridică, organizată în cadrul Cancelariei de Stat, care se subordonează direct Prim-ministrului. În activitatea sa, Corpul de Control se conduce de Constituția Republicii Moldova, de Legea nr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern, de alte acte normative, de prezentul Regulament, precum și de dispozițiile Guvernului și deciziile Prim-ministrului. Consilierii din cadrul Corpului de Control al Prim-ministrului au statut de personal din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică și cad sub incidența prevederilor Legii nr. 80 din 7 mai 2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică, fiind remunerați în conformitate cu legislația privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar.

Din 2017 până în prezent, deși au fost numiți și alți premieri, opinia publică nu a cunoscut aproape nimic despre componența, activitatea și salariile membrilor Corpului de Control al Prim-ministrului, aceste informații fiind omise de către guvernare, dar și de presă.

Astfel, după aproape 5 ani de cânt a fost instituită noua structură din subordinea premierului, la solicitarea Telegraph.md, Cancelaria de Stat a răspuns că, din actuala componență a Corpului de Control al Prim-ministrului fac parte 3 persoane, iar mărimea remunerației lunare a fiecărui consilier este de peste 1115 Euro.

”Conform Legii nr.80/2010, în baza încrederii personale a Prim-ministrei Natalia Gavrilița, prin Decizia din 12 august 2021, doamna Viorelia Lazăr a fost numită șef al Corpului de Control. De asemenea, în funcție de consilier în cadrul Corpului de Control al Prim-ministrului a fost numit domnul Serghei Cușnir (Dispoziția din 19.08.2021) și domnul Gheorghe Movileanu (Dispoziția din 03.12.2021). Cuantumul salariului de bază lunar brut al consilierului în cadrul Corpului de Control al Prim-ministrei constituie 22130 lei și este determinat conform anexei nr.3 la Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”, ne-a comunicat Cancelaria de Stat.

Misiunea Corpului de Control al Prim-ministrului constă în monitorizarea și controlul sistemic, sub aspect cantitativ și calitativ, al modului de realizare de către subiecții monitorizării și controlului a atribuțiilor prevăzute de cadrul normativ și a sarcinilor stabilite în actele Guvernului, în Programul de activitate al Guvernului și în alte documente de politici publice, în deciziile și indicațiile Prim-ministrului, precum și în compararea modului de realizare a atribuțiilor și sarcinilor respective cu obiectivele și direcțiile strategice ale activității Guvernului și propunerea măsurilor pentru menținerea stării de normalitate a activității Guvernului în ansamblu și a subiectului monitorizării și controlului în particular.

Potrivit informațiilor furnizate de către Autoritatea Națională de Integritate, membrii corpului de control au declarat următoarele venituri pentru anul 2021:

Viorelia Lazăr, șefa Corpului de Control:

  • 69997,78 lei – remunerație de la Cancelaria de Stat (pentru 4,5 luni);
  • 45036,86 lei – remunerație de la compania NeoMatrix SRL.

Consiliera deține 1 casă de locuit (343,7 mp) și două apartamente a câte 56 mp, precum și un garaj. Pentru apartamentele cumpărate în perioada 2020-2021, Lazăr a achitat 95000 Euro, iar pentru garajul de 8 mp a achitat doar 10 mii lei.

La capitolul autoturisme, Lazăr declară că deține un Lexus GX470, procurat în 2010 cu suma de 29000 Euro.

Ce ține de resursele financiare, Viorelia Lazăr declară fonduri de investiție de 22 mii Euro și 5 mii Dolari SUA, precum și conturi de depozit în sumă de 3,2 mii Euro și 16,7 mii Dolari SUA.

În domeniul afacerilor, Lazăr deține, direct sau indirect, 51% din capitalul social al NeoMatrix SRL și 50% din capitalul social al Matrix IT Solutions SRL.

Declarația integrală poate fi vizualizată aici.

Serghei Cușnir:

  • 104323,25 lei – remunerație de la Agenția Proprietății Publice;
  • 58076,00 lei – remunerație de la Cancelaria de Stat.
  • 32816,92 lei – venitul obținut din activitatea de reprezentant al statului în societățile comerciale

Cușnir declară dobândirea, direct sau indirect, a două apartamente, dintre care unul cu suprafața de 80 mp, iar al doilea are o suprafață de 147 mp, valoarea lui fiind de aproape 1 milion de lei.

Începând cu anul 2019, familia Cușnir deține în posesie un autoturism Mazda CX9, valoarea căruia este de 39 mii Euro.

La capitolul resurse financiare, Cușnir declară un depozit bancar în mărime de 86 mii lei. Pe de altă parte, el mai declară datorii în mărime de 30 mii Euro, scadente în perioada anilor 2025-2026.

Declarația integrală poate fi vizualizată aici.

Gheorghe Movileanu:

  • 17490,43 lei – remunerație de la Cancelaria de Stat;
  • 167578,76 lei – remunerație de la Agenția Achiziții Publice;
  • 7750,00 lei – venitul obținut din activități didactice.

Movileanu declară că deține o cotă parte de 1/2 din apartamentul procurat în 2019, pentru care a achitat 50245 Euro.

Din 2016, familia Movileanu deține un autoturism marca Volkswagen Passat B6, iar alte bunuri nu are în proprietate sau în posesie.

Declarația integrală poate fi vizualizată aici.

Total
0
Shares
Total
0
Share