DOC // De ce Partidul ”Șor” a fost obligat să achite peste 2 mln. de lei în Bugetul de Stat

Prin decizia din 02 decembrie 2019, judecătorii Curții Supreme de Justiție (Mariana Pitic, Iurie Bejenaru și Nicolae Craiu) – vezi aici, au respins ca inadmisibil recursul declarat de către Partidul Șor împotriva încheierii din 14 noiembrie 2019 a Curții de Apel Chișinău, fiind menținută în vigoare sancțiunea aplicată în conformitate cu hotărârea Comisiei Electorale Centrale din 09 aprilie 2019 (vezi aici), transmite Telegraph.md

Conform deciziei CSJ, Partidul Șor a pierdut în toate instanțele naționale, iar obligația privind achitarea sumei de peste 2 mln. de lei a rămas în vigoare.

De Partidul lui Șor a fost obligat să achite statului peste 2 mln. de lei

La 20 februarie 2019, Valeriu Munteanu, candidat la funcția de deputat în circumscripția electorală uninominală nr.18, Orhei din partea Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, a depus la Comisie o sesizare prin care invocă încălcări de ordin financiar comise de Partidul Politic „Șor” (în continuare – PP „Șor”), fiind aduse următoarele argumente.

La art. 41 alin. (2) lit. e) din Codul electoral se stabilește că „plafoanele donaţiilor din partea persoanelor fizice şi juridice în contul „Fond electoral” pentru o campanie electorală constituie 50 şi, respectiv, 100 de salarii medii lunare pe economie stabilite pentru anul respectiv”.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 21 din 18 ianuarie 2019 „Privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2019”, cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2019, a fost stabilit în mărime de 6975,0 lei. Prin urmare, plafonul maxim al donațiilor pentru persoane juridice în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 este de 697500,0 lei.

În conformitate cu art. 41 alin. (3) lit. e) din Codul electoral, „Se interzice finanțarea ori susținerea materială sub orice formă, directă şi/sau indirectă, a activității partidelor politice, grupurilor de inițiativă, a campaniilor electorale/ concurenților electorali de către persoanele juridice care, cu un an înainte de începerea perioadei electorale, au desfășurat activități finanțate sau achitate din mijloace (fonduri) publice, precum şi de către persoanele juridice cu capital străin sau mixt”.

Autorul sesizării arată că din rapoartele privind veniturile și cheltuielile din campania electorală prezentate Comisiei de către PP „Șor” rezultă că pentru campania electorală, la alegerile parlamentare, acesta a primit de la SRL „Exfactor-Grup” două donații a câte 695000,0 lei fiecare, în total, 1390000,0 lei, adică o sumă peste plafonul de 697500,0 lei stabilit de art.41 alin. (2) lit. e) din Codul electoral.

De asemenea, potrivit datelor de pe pagina web oficială a Agenției Achiziții Publice, se atestă faptul că SRL „Exfactor-Grup”, SRL „Forsbeta”, SRL „Vent Sistem Companie Climatica”, SC „Laslux” SRL, fiind donatori ai campaniei electorale a PP „Șor”, cu un an înainte de începerea acesteia au avut încheiate contracte de achiziții publice cu diferite instituții de stat, ceea ce este contrar  prevederilor art. 41 alin.(3) lit.e) din Codul electoral.

În baza faptelor arătate, autorul sesizării solicită inițierea procedurii contravenționale și confiscarea în folosul bugetului de stat a sumelor obținute contrar prevederilor legale.

Constatările CEC

În ceea ce privește pretinsa încălcare a art. 41 alin. (2) lit. e) din Codul electoral prin depășirea plafonului de finanțare a campaniei electorale de către SRL „Exfactor-Grup”, se confirmă faptul că PP „Șor”, prin demersul înregistrat sub nr. CEC-7/1662 din 18 februarie 2019, a solicitat rectificarea Raportului privind veniturile și cheltuielile din campania electorală din 15 februarie 2019, prin a fi exclusă dublarea donației în sumă de 697500,0 lei din partea SRL „Exfactor-Grup” cauzată de o eroare mecanică, raportul rectificat fiind plasat pe pagina web a Comisiei.

Totodată, Raportul corectat privind veniturile și cheltuielile din campania electorală, prezentat de către concurentul electoral a fost verificat cu datele de la BC „Victoriabank” SA, sucursala 17 Chișinău, banca unde concurentul electoral a avut deschis cont cu mențiunea „Fond electoral”, și care, potrivit Codului electoral, a prezentat Comisiei zilnic informații privind fluxul mijloacelor bănești în contul „Fond electoral”. Astfel, la situația din 14 februarie 2019, conform informației prezentate de instituția bancară, sunt indicate două companii care au donat câte 695000,0 lei, SRL „Exfactor-Grup”, cod fiscal 1003600025667 și SRL „Exfactor-Grup Construct, cod fiscal 1014600040329.

Prin urmare, pretinsa încălcare a art. 41 alin. (2) lit. e) din Codul electoral, invocată de autorul sesizării, nu și-a găsit confirmare și urmează a fi respinsă.

În ceea ce privește finanțarea campaniei electorale a PP „Șor” de către agenții economici a căror activitate a fost achitată din bugetul de stat în perioada unui an înainte de începerea perioadei electorale, Comisia reține următoarele aspecte de fapt și de drept.

Pentru obținerea unei informații veridice, Comisia s-a adresat cu o solicitare în acest sens Agenției Achiziții Publice. Conform răspunsului nr. 29/216-464 din 21 februarie 2019 formulat de Agenție, pe parcursul perioadei de referință (10 decembrie 2017 – 10 decembrie 2018):

 • SRL „Forsbeta” a avut în total 26 de contracte de achiziții publice atribuite cu diverse instituții de stat, în suma totală de 1556617,0 lei;
 • SC „Laslux” SRL a avut încheiat un contract de achiziții publice, în sumă totală de 111289,0 lei;
 • SRL „Vent Sistem Companie Climatica” a avut încheiate trei contracte de achiziții publice, în sumă totală 1277800,5 lei;
 • SRL „Exfactor-Grup” a avut șase contracte de achiziții publice, în sumă totală 104395235,41 lei.

Din rapoartele privind veniturile și cheltuielile din compania electorală prezentate de PP „Șor” Comisiei până la data de 15 februarie 2019, se atestă următoarele sume donate de către agenții economici vizați:

1. SRL „Forsbeta”

 • transfer în sumă de 495000,0 lei la data de 1 februarie 2019;
 • transfer în sumă de 50000,0 lei la data de 1 februarie 2019;
 • transfer în sumă de 150000,0 lei la data de 4 februarie 2019;

Total: 695000,0 lei.

2. SC „Laslux” SRL

 • transfer în sumă de 100000,0 lei la data de 11 februarie 2019;
 • transfer în sumă de 200000,0 lei la data de 14 februarie 2019;

Total: 300000,0 lei.

3. SRL „Vent Sistem Companie Climatica”

 • transfer în sumă de 100000,0 lei la data de 11 februarie 2019;
 • transfer în sumă de 200000,0 lei la data de 12 februarie 2019;
 • transfer în sumă de 100000,0 lei la data de 13 februarie 2019;

Total: 400000,0 lei

4. SRL „Exfactor-Grup” – un transfer în sumă de 695000,0 lei pe data de 14 februarie 2019.

Astfel, se constată că  PP „Șor” a obținut în total 2090000,0 lei în formă de donații, pentru campania electorală, din partea agenților economici care în decurs de un an înainte de începerea perioadei electorale au desfășurat activități finanțate sau achitate din mijloace (fonduri) publice, ceea ce constituie o încălcare a prevederilor art. 41 alin. (3) lit. e) din Codul electoral.

Comisia respinge argumentele aduse de PP „Șor”, preluate din explicațiile formulate de SRL „Forsbeta” în scrisoarea adresată PP „Șor” și anexată la referință, potrivit cărora toate contractele de achiziții publice încheiate de acest agent economic cu instituții de stat se referă la achiziționarea biletelor de avion, agentul fiind doar intermediar în relațiile cu companiile aviatice. Respectiv banii au fost expediați companiilor aeriene, iar SRL „Forsbeta” a obținut un profit în jur de 1% din această activitate economică. Comisia menționează că legiuitorul nu a prevăzut un cuantum de profit admisibil pentru posibilitatea finanțării campaniilor electorale din veniturile obținute în urma încheierii contractelor de achiziții publice, stabilind o restricție completă în cazul obținerii unui astfel de venit în decurs de un an înainte de începerea perioadei electorale, aceasta fiind o măsură de contracarare a folosirii resurselor administrative pentru finanțarea campaniilor electorale, ceea ce denotă caracterul ilicit al tranzacțiilor în cauză.

Potrivit pct. 7 din Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, „Persoanele juridice pot dona mijloace bănești pe contul „Fond electoral” doar prin transfer, depunând și o Declarație pe propria răspundere despre inexistența cotei de stat, străine sau mixte în capitalul social, precum și privind lipsa restricțiilor prevăzute la pct. 13 sub-pct. 1) lit. h) din prezentul Regulament, conform Anexei nr. 2”.

PP „Șor” a prezentat, conform anexei nr. 2 la regulamentul citat, Declarațiile pe propria răspundere despre inexistența cotei de stat, străine sau mixte în capitalul social și privind lipsa restricțiilor, semnate de agenții economici și acceptate de trezorierul PP „Șor”, după cum urmează:

1. SRL „Forsbeta” la data de 31 ianuarie 2019;

2. SC „Laslux” SRL la data de 7 februarie 2019;

3. SRL „Vent Sistem Companie Climatica” la data de 7 februarie 2019;

4. SRL „Exfactor-Grup” la data de 14 februarie 2019.

Astfel, se constată că PP „Șor” a acceptat tranzacțiile de la persoanele juridice sus-menționate, deoarece acestea au făcut declarații pe propria răspundere despre inexistența cotei de stat, străine sau mixte în capitalul social, precum și privind lipsa restricțiilor prevăzute la pct. 13 sub-pct. 1) lit. h) din Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale.

În materialele cauzei lipsesc probe care ar fi confirmat obiectiv că persoanele cu funcție de răspundere din cadrul PP „Șor” cunoșteau despre faptul activității incompatibile cu statutul de donator al agenților economici vizați, acesta a acceptat cu bună-credință ca fiind veridice declarațiile pe propria răspundere, care de fapt au fost denaturate de către reprezentanții entităților juridice menționate.

Respectiv, factorii de decizie ai PP „Șor” nu pot fi trași la răspundere pentru fapta contravențională prevăzută la art. 48 din Codul contravențional, în baza principiului prezumției de nevinovăție consacrat de art. 375 din Codul contravențional, or, potrivit alin. (3) al aceluiași articol, „Concluziile despre vinovăția persoanei în săvârșirea contravenției nu pot fi întemeiate pe presupuneri.”

În conformitate cu pct. 13 sub-pct. 1) lit. h) din Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, „În campania electorală este strict interzisă finanțarea ori susținerea materială sub orice formă, directă și/sau indirectă, de către persoanele juridice care, cu un an înainte de începerea perioadei electorale, au desfășurat activități finanțate sau achitate din mijloace (fonduri) publice, precum și de către persoane juridice cu capital străin sau mixt”.

Potrivit pct. 30 din Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, în cazul în care Comisia Electorală Centrală va stabili încălcarea de către concurentul electoral a prevederilor pct. 13 sub-pct. 1) – 2) și 4) – 5) din regulament, concurentul respectiv va fi obligat, printr-o somație, să verse în bugetul de stat sumele astfel primite sau folosite. Dovada executării somației se prezintă imediat Comisiei, dar nu mai târziu de 3 zile după expirarea termenului indicat în somație.

Astfel, avînd în vedere că mijloacele financiare în sumă totală de 2090000,0 lei au fost   utilizate de către PP „Șor” cu încălcarea prevederilor art. 41 alin. (3) lit. e) din Codul electoral și pct. 13 sub-pct. 1) lit. h) din Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, Comisia va soma partidul în cauză să restituie suma respectivă la bugetul de stat, stabilind un termen rezonabil pentru aceasta.

De asemenea, ținând cont că în cadrul examinării sesizării s-a constatat că unii din donatorii PP „Șor” au indicat în Declarația pe propria răspundere despre inexistența cotei de stat, străine sau mixte în capitalul social și privind lipsa restricțiilor informații false, Comisia ajunge la concluzia necesității de a sesiza Procuratura Generală în sensul încadrării juridice a acțiunilor acestora și luarea măsurilor de rigoare.

Hotărârea CEC

În baza celor expuse și în temeiul art.18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. q) și alin. (2) lit. e) și g) art. 26 alin. (1) lit. b), art. 41 alin. (3) lit. e) din Codul electoral, art.311 alin. (2)  din Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice, pct. 89 și 90 din Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015, pct. 13 subpct. 1) lit. h) și pct. 30 din Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, Comisia Electorală Centrală a hotărât:

1. Se constată încălcarea prevederilor art. 41 alin. (3) lit. e) din Codul electoral la finanțarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 a Partidului Politic „Șor” în privința sumei de 2090000,0 lei.

2. Se somează Partidul Politic „Șor” să verse la bugetul de stat suma de 2090000,0 lei, în termen de șase luni, cu dreptul de eșalonare a plăților, începând cu ziua intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

3. Se sesizează Procuratura Generală în legătură cu falsul în Declarațiile pe propria răspundere despre inexistența cotei de stat, străine sau mixte în capitalul social, precum și privind lipsa restricțiilor prevăzute la pct. 13 sub-pct. 1) lit. h) din Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, depuse de SRL „Forsbeta”, SC „Laslux” SRL, SRL „Vent Sistem Companie Climatica” și SRL „Exfactor-Grup”, constatat în partea motivată a prezentei hotărâri.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova – vezi aici.

Prin urmare, Partidul Politic ”Șor” ar termen până în luna aprilie 2020, să achite în Bugetul de Stat suma de 2090000,0 lei, iar contestarea deciziei la CEDO nu duce la suspendarea executării.

 

Total
0
Shares
Total
0
Share