DOC // Guvernarea PAS a intrat în conflict cu judecătorii

Printr-o solicitare expediată Consiliului Superior al Magistraturii, asociațiile din care fac parte judecătorii din țara noastră solicită sesizarea Curții Constituționale în vederea inițierii controlului privind executarea hotărârii Curții Constituționale nr. 21 din 6 decembrie 2022, precum și asigurarea executării acestei hotărâri.

Prin hotărârea în cauză, Curtea Constituțională a recunoscut constituționale articolele 12 alin.(15) și 29 alin.(3) din Legea nr.270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, în măsura în care ajustarea anuală a mărimii valorii de referință de salarizare a judecătorilor și a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii este obligatorie și se bazează cel puțin pe rata inflației medii anuale la data adoptării Legii bugetului de stat pentru anul următor.

În documentul expediat către CSM, asociațiile de resort denunță faptul că Executivul nu a luat în calcul documentul judecătoresc și nu a majorat salariile așa cum a decis Înalta Curte. De asemenea, judecătorii se arată dezamăgiți că miniștrii și deputații au avut grijă să-și majoreze retribuțiile, dar nu au executat ceea ce s-a decis în decembrie 2022.

”Deși legislativul a majorat, începând cu anul 2020, valoarea de referință pentru unele categorii de funcționari publici, remunerația judecătorului nu a suferit nicio modificare, în pofida faptului că inflația a diminuat din puterea de cumpărare a salariilor judecătorilor. Așadar, având în vedere acest fapt, Curtea consideră că este rezonabil ca ajustările să nu-i vizeze pe toți salariații în același timp, ci în funcție de valoarea salariului. Mai mult, de majorări salariale s-au bucurat deputații, miniștrii, șefii și șefii-adjuncți ai oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat și alți salariați.

Cu regret, autoritatea publică vizată desconsideră autoritatea Curții Constituționale și evită să execute hotărârea nr.21 din 06 decembrie 2022, în condițiile în care până la moment nu au fost operate careva modificări la Legea nr.270 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, în partea ce ține de salarizarea judecătorilor și/sau membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, deși în anul 2023 au fost operate modificări la Legea nr.270 în vederea creșterii esențiale a cuantumului remunerării exponenților puterii executive și legislative”, este scris în cererea judecătorilor către CSM.

”Întrucât procedura de elaborare și adoptare a actelor normative este exceptată de la controlul de legalitate prin prisma prevederilor Codului administrativ, se impune asigurarea executării hotărârii Curții Constituționale prin declanșarea mecanismelor prevăzute de Codul jurisdicției constituționale, motiv pentru care înaintăm prezenta cerere în adresa Consiliului Superior al Magistraturii”, este solicitarea asociaților.

”Art.82 alin.(1) lit.c) din Codul jurisdicției constituționale prevede expres că în vederea asigurării exercitării jurisdicţiei constituţionale, se prevede răspundere administrativă, sub formă de amendă de pînă la 25 salarii minime, pentru neîndeplinire nemotivată, în modul şi în termenii stabiliţi, a cerinţelor judecătorilor Curţii, neexecutare a hotărîrilor şi avizelor Curţii. În condițiile în care „integrarea europeană” se pretinde a fi un deziderat fundamental al societății noastre și în special al actorilor politici care sunt ținuți să execute Hotărârea 4 Curții Constituționale nr.21 din 06 decembrie 2022, consider că desconsiderarea caracterului executoriu al hotărârilor Înaltei Curți denotă o sfidare ordinii de drept”, mai scrie în aceeași cerere, sugerându-se ca CC să aplice sancțiuni în privința persoanelor care nu au executat hotărârea din decembrie 2022.

Total
0
Shares
Total
0
Share