DOC // JustConsult sesizează autoritățile române despre neregulile în domeniul transcrierii actelor de stare civilă

Compania juridică din Republica Moldova „JustConsult” a sesizat organele responsabile din România despre fraudele admise în domeniul transcrierii certificatelor și extraselor de stare civilă pentru persoanele care au redobândit cetățenia română.

Într-un demers public este solicitată soluționarea deficiențelor majore în legătură cu nerespectarea procedurilor legale de transcriere a actelor de stare civilă. Demersul a fost expediat către Corpul de control al Prim-ministrului României, Direcția publică de evidență a persoanelor și stare civilă sector 1, Biroul corpului de control din cadrul Primăriei sectorului 1 și Direcția pentru Administrarea Persoanelor și Bazelor de Date.

Transcrierea actelor pentru cetățenii care nu au avut niciodată domiciliul în România se solicită doar personal

Potrivit prevederilor legale, transcrierea certificatelor și a extraselor de stare civilă pentru cetățenii români, care nu au avut niciodată domiciliul în România, se face cu aprobarea primarilor sectoarelor 1-6 din mun. București sau a primarilor municipiilor reședință de județ. De asemenea, este necesar avizul prealabil al șefilor serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor. Actul de stare civilă transcris se eliberează în termen de până la 60 de zile de la data depunerii cererii.  Transcrierea actelor de stare civilă poate fi făcută și la Consulatul României la Chișinău, Bălți și Cahul sau la Consulatele României din străinătate. Cererea de transcriere a actelor de stare civilă poate fi depusă personal. Doar în unele cazuri cererea poate fi depusă prin procură.

Totodată, în Republica Moldova își desfășoară activitatea un număr mare de „prestatori”, care oferă pseudo-servicii de transcriere a actelor de stare civilă. Aceștia însă încălcă flagrant normele prevăzute de Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă.

Este promovată o campanie de dezinformare a cetățenilor

„Se promovează o campanie în masă de dezinformare a cetățenilor. Această campanie are ca obiect transcrierea prin procură a certificatelor și a extraselor de stare civilă pentru cetățenii care au dobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română în temeiul art.10 și 11 din Legea nr.21/1991. Oamenilor li se solicită sume impunătoarea pentru transcrieri fără deplasarea acestora în România. Unele companii mai invocă posibilitatea de transcriere a actelor prin procură, deși legislația are un caracter imperativ și este în contradictoriu cu cele menționate de ei”.

Compania juridică mai notează că „nu sunt excluse acțiuni de influență ilegală asupra unor funcționari din cadrul Stărilor Civile din România, în mod special din cadrul Sectorului 1 București. „Potrivit unor informații, instituția acceptă actele fără prezența persoanei”.

„Cunoaștem multe cazuri exacte, în care actele de stare civilă au fost eliberate contrar legii, conform modului expus. Prin adresarea prezentei sesizări dorim să contribuim la promovarea legalității, echității și transparenței procesului de documentare a cetățenilor cu acte.

La momentul actual, mulți cetățeni se află în situație incertă. Pe de o parte există norme legale, iar pe de altă parte – „alternative” de a se eschiva de la respectarea legii. Acest fenomen trezește neîncrederea oamenilor în instituțiile statului. Prin urmare, cetățenii adesea cad în capcanele „ilegalității”, se menționează în sesizarea expediată instituțiilor din România privind neregulile în domeniul trancrierii actelor de stare civilă în România.

Actele transcrie au putere doveditoare doar dacă au fost obținute legal

Menționăm că actele de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite de autoritățile străine, au putere doveditoare în România numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă române, conform prevederilor legale.

Potrivit art.41 din Legea nr.119/1996, cererea de transcriere a certificatelor sau extraselor de stare civilă, a extraselor multilingve ale actelor de stare civilă se depune personal de către titulari sau reprezentanții legali ai acestora.

JustConsult sesizează autoritățile române despre neregulile în domeniul transcrierii actelor de stare civil… by Telegraph Moldova on Scribd

Total
0
Shares
Total
0
Share