DOC // Moldova a primit nota 2 pentru ”reforma Justiției”! GRECO: Rămâne „la nivel global nesatisfăcător”

 

Potrivit celui mai recent raport, Grupul Statelor împotriva Corupției, organism al Consiliului Europei (GRECO) concluzionează un nivel scăzut de conformitate a Republicii Moldova cu recomandările privind reforma Justiției, prin urmare țara noastră rămâne „la nivel global nesatisfăcător” în sensul Regulii 31 revizuită, paragraful 8.3 din Regulamentul de procedură.

”Prin urmare, GRECO decide să aplice în continuare Regula 32, paragraful 2 (i) cu privire la membrii care nu respectă recomandările cuprinse în raportul de evaluare reciprocă și solicită șefului delegației Republicii Moldova să prezinte un raport privind progrese în punerea în aplicare a recomandărilor restante (adică recomandările i-iv, vi-x, xiii, xv și xviii) cât mai curând posibil, însă – cel târziu – până la 31 martie 2024”, se arată în raportat de GRECO, în care a subliniat mai multe abateri de la condițiile europene.

GRECO concluzionează că Republica Moldova a implementat în mod satisfăcător sau a tratat într-un mod satisfăcător doar șase dintre cele optsprezece recomandări cuprinse în Raportul de evaluare a rundei a patra. Dintre recomandările rămase, zece au fost parțial implementate și două nu au fost implementate. Mai precis, recomandările cu numerele v, xi, xii, xiv, xvi și xvii au fost implementate în mod satisfăcător sau tratate într-un mod satisfăcător, recomandările i, iv, vi, vii la x, xiii, xv și xviii au fost parțial implementate, iar recomandările ii și iii nu au fost implementate.

”În ceea ce privește deputații, în afară de intenția de ridicare a imunității deputaților, progresul în implementarea recomandărilor restante este destul de absent. Rămâne de adoptat un cod de conduită pentru parlamentari, inclusiv reguli pentru diferite situații de conflict de interese și pentru interacțiunile cu terți/lobbyiști. Ar trebui depuse eforturi mai puternice pentru a actualiza site-ul web al Parlamentului cu informații despre proiectele de legislație și pentru a organiza consultări publice semnificative și pentru a asigura o luare în considerare adecvată a contribuțiilor publicului. Autoritatea Națională de Integritate continuă să aibă un personal insuficient și să aibă nevoie de o strategie instituțională.

În ceea ce îi privește pe judecători, eliminarea calității de membru din oficiu a Ministrului Justiției și a Procurorului General din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) – care este un pas important în sine, stabilirea criteriilor de alegere a judecătorilor și membri laici în calitate de membri CSM, obligația statutară a CSM de a-și motiva toate deciziile, adoptarea de decizii motivate în materie disciplinară și anumite modificări ale procedurii disciplinare a judecătorilor sunt evoluții pozitive. Cu toate acestea, trebuie subliniat că procesul de pre-evaluare a candidaților la CSM, verificarea propusă pentru anumite categorii de judecători, precum și rolul sporit al ministrului Justiției în convocarea Adunării Generale a Judecătorilor afectează negativ implementarea anumite recomandări restante și poate inversa realizările realizate până în prezent.

În ceea ce privește procurorii, sunt în curs de desfășurare proiecte de amendamente pentru desființarea calității de membru din oficiu a Ministrului Justiției și a Președintelui CSM în Consiliul Superior al Procurorilor și pentru revizuirea și consolidarea cadrului legal privind răspunderea disciplinară a procurorilor. Autoritățile sunt încurajate să adopte modificările propuse și să pună în aplicare punerea în aplicare a recomandărilor restante.

Având în vedere cele de mai sus, GRECO concluzionează că nivelul scăzut actual de conformitate cu recomandările rămâne „la nivel global nesatisfăcător” în sensul Regulii 31 revizuită, paragraful 8.3 din Regulamentul de procedură. Prin urmare, GRECO decide să aplice în continuare Regula 32, paragraful 2 (i) cu privire la membrii care nu respectă recomandările cuprinse în raportul de evaluare reciprocă și solicită șefului delegației Republicii Moldova să prezinte un raport privind progrese în punerea în aplicare a recomandărilor restante (adică recomandările i-iv, vi-x, xiii, xv și xviii) cât mai curând posibil, însă – cel târziu – până la 31 martie 2024.

În plus, în conformitate cu Regulamentul 32, paragraful 2, ii (b), GRECO invită Președintele Comitetului Statutar să trimită o scrisoare Reprezentanței Permanente a Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei, atrăgând atenția asupra respectarea recomandărilor relevante și necesitatea de a lua măsuri hotărâte în vederea realizării de progrese concrete cât mai curând posibil.

În final, GRECO invită autoritățile Republicii Moldova să autorizeze, cât mai curând posibil, publicarea raportului, să îl traducă în limba națională și să facă publică această traducere”, scrie în raport.

Până în prezent, MJ nu a comentat raportul GRECO.

GrecoRC4(2023)3 Final Eng 2nd Interim Republic of Moldova PUBLIC.docx by Telegraph Moldova on Scribd

Total
0
Shares
Total
0
Share