Alte știri

(Doc) Nicolai Grigorişin este acuzat că răspândește informații mincinoase în legătură cu nerepararea drumurilor din Bălți

Pinterest LinkedIn Tumblr

Dmitri Fîrfa, șef de direcție în cadrul Agenției de Mediu Nord, îi solicită primarului mun. Bălți, Nicolai Grigorişin, să nu ducă în eroare cetățenii şi nu răspîndească cu bună ştiință informații minciunoase ce defaimează personalitatea sa, în legătură cu neînceperea lucrărilor de reconstrucție a str. Lesecico mun.Bălți. Potrivit lui Fîrfa, toată răspunderea pentru acest lucru o poartă aparatul Primăriei mun.Bălți şi angajații care nemijlocit s-au ocupat de cazul dat.

„Vă aduc la cunoştința Dvs că în conformitate cu alin.10 art.20 Legea nr.239 din 08.11.2007 nu este necesară autorizație de tăieri a vegetației forestiere provenite din lăstari şi semințe aflate în afara plantațiilor forestiere proiectate, fapt confirmat de Dvs în scrisoarea nr.03-13/1083 din 17.06.2019 adresată în adresa Agenției de Mediu Nord. (Cum să fii informat dacă nu înțelegi ceea ce semnezi).

Urmăriți-ne și pe Telegram!

Vă informez că pînă la data de 20.06.2019 în adresa Agenției de Mediu Nord nu a parvenit nici o cerere privind eliberarea Autorizației pentru tăieri în fondul forestier şi în vegetația forestieră din afara fondului forestier str. Lesecico mun. Bălți”, a scris Dmitri Fîrfa pe facebook.

El declară că cererea a parvenit numai pe data de 24.06.2019 atunci cînd se alfa în concediu şi fizic nu putea avea acces la materiale. Ceea ce se referă la tăierea ilegală a pinului de pe str. Ştefan cel Mare „pe timp de noapte cum ați menționat”, Fîrfa aduce aminte că Consiliul Municipal Bălți, condus indirect de Grigorișin, la data de 04.11.2016 a votat defrişarea aceslui pin (Anexe toate actele care au stat la baza defrişării acestui arbore).

„Studiind Autorizația pentru efectuarea tăierilor în terenurile împădurite IES ATSVFF nr. 017891 veți vedea că Autorizația a fost eliberată Întreprinderii Municipale „Amenajarea Teritoriului şi Spații Verzi Bălți”, pct.2 a Indicațiilor Obligatorii din Act nr. 108126 din 17.08.2016 – Lucrările de defrişare să fie efectuate de către Întreprinderea Municipală „Amenajarea Teritoriului şi Spații Verzi Bălți, fapt confirmat prin semnătură de către directorul Svetlana Novicova (copii se anexează).

Studiind materialele stimați Bălțeni vedeți singuri cine a defrişat arborele, nu vorbe în vînd ca cele a primarului dar probe concludente. Totodată menționez faptul că nu sunt nici nu am fost cîndva proprietarul magazinului Lady amplasat mun.Bălți str. Ştefan cel Mare 75. Magazinul dat a fost fondat 17 ani în urmă, atunci cînd eu eram încă elev la gimnaziu”, a mai scris șeful de direcție din cadrul Agenția de Mediu Nord.

Pe faptul celor spuse mai sus de către Fîrfa a fost adresată o scrisoare în adresa Inspectoratului de Poliție Bălți, Procuratura mun.Bălți, Direcția Generală Teritorială „Nord” a CNA prin care el solicitat ca învinuirile aduse de către primarul mun.Bălți Nicolai Grigorişin în privința acțiunilor sale să fie verificate sub prizma a unor presupuse încălcări a legislației, pentru care sunt gata să fie atras la răspundere contravențională sau penală dacă este cazul. În caz contrar, dacă acțiunile sale declarate de primarul Nicolai Grigorişin sunt legale, el solicită atragerea primarului Nicolai Grigorişin la răspundere pentru comiterea contravenției prevăzute de art. 69 – 70 Cod Contravențional RM.

„Vă rezervez posibilitatea de a cere scuze publice în persoana mea, pentru faptele ilegale comise enumerate mai sus, în caz contrar voi fi nevoit să mă adresez în instanța de judecată. Stimate Nicolai Grigorişin, nu mă speria, nu mă tem de dosare penale şi sunt gata să conlucrez cu organele de drept pentru soluționarea cazului din punct de vedere complex şi obiectiv, activitatea de serviciu fiind bazată pe profesionalizm şi respectarea legislației în vigoare, ceea ce nu pot spune despre Dvs şi Vă recomand să luați exemplu”, s-a adresat Fîrfa către Grigorișin.

Şeful de direcție din cadrul Agenției de Mediu Nord, Dmitri Fîrfa, a publicat și documentele care confirmă cele declarate:

loading...

Comments are closed.