DOC // Noile reguli de traversare a frontierei în perioada pandemică, valabile începând cu data de 19 iulie

Din data de 19 iulie 2021 intră în vigoare Hotărârea nr.57 a CNESP din 17 iulie 2021, unde sunt prevăzute noi măsuri de prevenire și control al infecției COVID-19 la trecerea frontierei de stat pe sensul de intrare în R. Moldova, informează Poliția de Frontieră.

I. Clasificarea statelor în zone roșii și verzi

1. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale stabilește lista țărilor cu risc epidemiologic sporit de transmitere a COVID-19, clasificate ca zone roșii. Criteriul pe baza căruia se stabilește încadrarea țărilor de risc epidemiologic sporit este reprezentat de rata cumulativă de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14 zile, raportate la 100.000 de locuitori.

2. Lista țărilor cu risc epidemiologic sporit de transmitere a COVID-19, clasificate ca zone roșii se actualizează o dată la 7 zile, în ziua de vineri, urmând a intra în vigoare în ziua de luni a săptămânii următoare.

3. Lista țărilor se publică pe paginile oficiale ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (www.msmps.gov.md), Ministerului Afacerilor Interne (www.mai.gov.md), Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (www.mfa.gov.md), Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (www.ansp.md).

II. Intrarea în Republica Moldova din țările clasificate ca zonă verde

4. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi au petrecut ultimele 14 zile anterioare, consecutive, în una sau mai multe ţări clasificate ca zonă verde (inclusiv cele care au tranzitat țări clasificate ca zonă roșie în termen ce nu depășește 24 ore) sunt obligate să prezinte rezultatul negativ al testului PCR COVID-19, efectuat cu cel mult 72 ore înaintea îmbarcării, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport în comun, sau cel mult 72 ore înaintea intrării pe teritoriul Republicii Moldova, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace proprii. Confirmarea se prezintă pe suport de hârtie sau în format electronic, în una din limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă.
Notă: Termenul de 72 ore se calculează din ora prelevării probelor/efectuării testului indicată în actul confirmativ. În cazul călătoriilor pe cale aeriană cu escală prin aeroporturile altor state, termenul de 72 ore se calculează până la prima îmbarcare din țara de pornire.

5. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi vin din ţările clasificate ca zonă verde şi nu deţin rezultatul negativ al testului PCR COVID-19 prevăzut la pct.4, vor respecta regimul de autoizolare cu o durată de 14 zile. Persoanele respective vor completa, în mod obligatoriu, fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 zile, în locurile declarate. În cazul minorilor până la 14 ani, fişa epidemiologică şi declaraţia pe propria răspundere sunt completate şi semnate de reprezentantul legal sau însoţitor.

6. Excepţii de la prevederile pct.4 și pct.5, se stabilesc pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă:

1)  persoanele care deţin un act confirmativ de vaccinare anti-COVID-19, prezentat în una din limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă. Dovada imunizării, prezentată pe suport de hârtie sau în format electronic, este valabilă dacă au trecut cel puțin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

2)  copiii cu vârsta de până la 6 ani;

3)  elevii/studenţii cu vârsta de până la 18 ani, care urmează să susţină examene, care merg la studii în unităţi/instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activităţi legate de finalizarea/organizarea/desfăşurarea studiilor, participarea la concursuri sau olimpiade internaţionale, cu prezentarea documentelor confirmative, precum și însoțitorii acestora;
Notă: Calitatea de elev/student, se confirmă la prezentarea carnetului de elev/student și/sau a ordinului de înmatriculare/contractul încheiat cu instituția de învățământ, iar în cazul scopului de admitere/concursuri/olimpiade, la prezentarea scrisorii de invitație/confirmare din partea instituției de învățământ, înscrierea online, etc.

4)  minorii cu vârsta de până la 18 ani, însoțiți de persoane posesori ai unui act confirmativ de administrare a vaccinului anti-COVID-19, eliberat de instituțiile abilitate ungare, prezentat în una din limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă. Excepția are la bază prevederile înțelegerii convenite între Republica Moldova și Ungaria;

5)  conducătorii auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfă şi a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele şi personalul de deservire ale aeronavelor/navelor şi brigăzile şi personalul de deservire ale garniturilor de tren. Această excepție este valabilă până la 01 august 2021;
Notă: Calitatea de transportator se constată la exercitarea nemijlocită a atribuțiilor de serviciu, în momentul traversării frontierei de stat, cu prezentarea unui document eliberat în acest scop, cum ar fi: permisul de conducere/certificatul de competență profesională, foaia de deplasare; licența(legitimația)/certificatul/lista membrilor de echipaj al aeronavei; rolul de echipaj al navelor; lista personalului însoțitor la bordul trenului.

6) persoanele care călătoresc din motive imperative de sănătate sau umanitare, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
Notă: Călătoria din motive de sănătate se confirmă la prezentarea unui act/document oficial (în original sau copie) eliberat de instituția/clinica medicală publică sau privată, ori de medicul specialist, ce demonstrează tipul și tratamentul medical, consultația/examinarea medicală, tratament balneo – sanatorial, stomatologic etc., ce urmează a fi efectuat sau a fost efectuat în străinătate. După caz, dacă persoana, urmare a stării precare de sănătate (deficiențe de deplasare, instabilitate la deplasare, boli grave) necesită a fi însoțită, excepția de la obligativitatea respectării regimului de autoizolare, se aplică și în privința persoanei însoțitoare. Călătoria din motive umanitare se confirmă la prezentarea (în original sau copie) a certificatului de deces, actului/documentului privind constatarea decesului, actului/documentului eliberat de instituția medicală privind starea de sănătate a rudei apropiate.

7)  lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România sau Ucraina, precum şi cei din Republica Moldova angajaţi ai agenţilor economici din ţările menţionate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţii economici respectivi.
Notă: Se consideră lucrători transfrontalieri persoanele domiciliate în Republica Moldova, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţi economici, inclusiv autorități publice din Romania și Ucraina, sau persoanele domiciliate în Romania și Ucraina, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţi economici, inclusiv autorități publice din Republica Moldova, indiferent de cetățenia acestora. La stabilirea domiciliului, se vor lua în calcul localitățile prevăzute de Acordurile bilaterale cu Ucraina și Romania privind trecerea simplificată a frontierei de stat.

8)  posesorii paşapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate acestora – stabilite conform Anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.765 din 18 septembrie 2014, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare şi organizaţiilor/misiunilor internaţionale acreditate în Republica Moldova şi/ sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar.
Notă: În cazul asigurării ajutorului umanitar, faptul dat se va confirma la prezentarea scrisorilor de coordonare/informare din partea autorităților administrației publice centrale sau locale ale Republicii Moldova.

9)  persoanele în tranzit (care nu depășeșește 24 ore de la momentul înregistrării intrării în Republica Moldova). Itinerarul tranzitării se stabilește de către polițistul de frontieră în comun cu solicitantul.

10)  persoanele care sunt citate de instanțele de judecată/organele de drept din Republica Moldova, precum și reprezentanții legali ai acestora, dovedit prin documente confirmative în acest sens.
Notă: Calitatea persoanelor din categoria respectivă va fi confirmată la prezentarea citațiilor sau extraselor din sistemul informațional judiciar.

11)  persoanele care deţin un act confirmativ de prezență a anticorpilor antiCOVID-19, prezentat în una din limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă. Actul confirmativ, prezentat pe suport de hârtie sau în format electronic, este valabil pe durata perioadei de 90 zile din data efectuării investigației;

12)  persoanele, cărora nu li s-a permis intrarea în statul vecin (România sau Ucraina) prin punctele de trecere rutiere sau persoanele cărora nu li s-a autorizat ieșirea din Republica Moldova ori nu li s-a autorizat scoaterea mărfurilor şi a altor bunuri.

III. Intrarea în Republica Moldova din țările clasificate ca zonă roșie

7.  Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi vin din ţările clasificate ca zonă roșie (inclusiv cei care au tranzitat țări clasificate ca zonă verde) vor respecta regimul de autoizolare cu o durată de 14 zile. Persoanele respective vor completa, în mod obligatoriu, fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 zile, în locurile declarate. În cazul minorilor până la 14 ani, fişa epidemiologică şi declaraţia pe propria răspundere sunt completate şi semnate de reprezentantul legal sau însoţitor.

8.  Excepţii de la prevederile pct.7 se stabilesc pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă:

1)  persoanele care deţin un act confirmativ de vaccinare anti-COVID-19, prezentat în una din limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă. Dovada imunizării, prezentată pe suport de hârtie sau în format electronic, este valabilă dacă au trecut cel puțin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

2)  copiii cu vârsta de până la 6 ani;

3)  copiii cu vârsta cuprinsă între 6 și 18 ani, dacă prezintă rezultatul negativ al testului PCR COVID-19, efectuat cu cel mult 72 ore înaintea îmbarcării, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport în comun, sau cel mult 72 ore înaintea intrării pe teritoriul Republicii Moldova, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace proprii. Confirmarea se prezintă pe suport de hârtie sau în format electronic, în una din limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă.

4) persoanele care deţin un act confirmativ de prezență a anticorpilor antiCOVID-19, prezentat în una din limbile română, engleză, franceza, germană, italiană sau rusă. Actul confirmativ, prezentat pe suport de hârtie sau în format electronic, este valabil pe durata perioadei de 90 zile din data efectuării investigației.

5) persoanele în tranzit. Itinerarul tranzitării se stabilește de către polițistul de frontieră.

6) persoanele, cărora nu li s-a permis intrarea în statul vecin (România sau Ucraina) prin punctele de trecere rutiere sau persoanele cărora nu li s-a autorizat ieșirea din Republica Moldova ori nu li s-a autorizat scoaterea mărfurilor şi a altor bunuri

IV. Tranzitarea teritoriului Republicii Moldova

Tranzitarea teritoriului Republicii Moldova va fi efectuată prin culoarul de frontieră stabilit de polițistul de frontieră în comun cu solicitantul tranzitării, între punctele de trecere a frontierei de stat, în termen de până la 24 ore.

Notă: Nu se va considera TRANZITARE cazurile în care punctul de intrare și punctul de ieșire, solicitate pentru tranzitarea teritoriului Republicii Moldova, sunt situate pe același segment de frontieră.

La intenția persoanei de a tranzita teritoriul Republicii Moldova, șeful de schimb/superiorul patrulei va informa persoana, în mod obligatoriu, despre condițiile necesare tranzitării, culoarul stabilit de comun cu solicitantul, timpul necesar pentru tranzitare, care nu va depăși 24 de ore, precum și răspunderea în caz de nerespectare a cerințelor/condițiilor pentru tranzitare. Ulterior, îi va elibera formularul completat al Itinerarului de tranzit al teritoriului Republicii Moldova.

Notă: Persoanele care intră în Republica Moldova şi prezintă rezultatul negativ al testului PCR COVID-19, actul confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID19 sau actul confirmativ de administrare a vaccinului anti COVID-19, dar declară că intenţionează să tranziteze teritoriul ţării noastre, nu li se aplică prevederile capitolului IV, în dependență de excepțiile stabilite pentru zona verde sau roșie.

Până în data de 19 iulie, măsurile de prevenire şi control al infecției COVID-19 la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova se vor aplica în conformitate cu prevederile Hotărârii nr.54 al CNESP din 29 aprilie 2021.

Total
0
Shares
Total
0
Share