DOC // ”Oameni buni”, schemă veche: APP-ul subordonat PAS ”a întârziat” să depună apelul motivat și a pierdut două terenuri cu suprafața totală de 3,92 ha

 

La data 04 noiembrie 2020 SRL „Vibropribor” a înaintat o cerere de chemare în judecată împotriva Agenția Proprietății Publice, persoane terțe Agenția Servicii Publice, Primăria municipiului Chișinău și Consiliul Municipal Chișinău, solicitând obligarea pârâtului să întocmească și să depună, în modul stabilit de lege, la Agenția Servicii Publice cererea privind înregistrarea bunurilor proprietate a statului, indicate în lista din Anexa nr. 4 la Hotărârea de Guvern nr. 161 din 07.03.2019:

  • Teren pentru construcţii, mun. Chişinău, str. Cernica, 3, nr.cadastral 01001040567, suprafața 1,0465 ha;
  • Teren pentru construcţii, mun. Chişinău, bd. I. Gagarin, 10, nr.cadastral 01001040568, suprafața 2,8845 ha.

La fel, reclamanta a cerut obligarea APP să efectueze toate procedurile stabilite de lege pentru înregistrarea dreptului statului (gestionar APP), precum și pentru înscrierea domeniului privat asupra terenurilor menționate.

Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău sediul Râșcani din 18 octombrie 2022, acțiunea înaintată de SRL „Vibropribor” a fost admisă. Astfel, s-a obligat Agenția Proprietății Publice de a întocmi și a depune, în modul stabilit de lege, la Agenția Servicii Publice (Serviciul Cadastral Teritorial Chișinău) cererea privind înregistrarea bunurilor imobile enumerate mai sus.

La data de 31 octombrie 2022 Agenția Proprietății Publice a contestat cu apel hotărârea Judecătoriei Chișinău sediul Râșcani din 18 octombrie 2022, solicitând casarea hotărârii primei instanțe și pronunțarea unei noi decizii privind respingerea acțiunii. Însă, apelul a fost declarat inadmisibil din motivul că APP nu a depus apelul motivat în termenul stabilit și nici nu a cerut să fie dispusă repunerea în termenul de atac, iar pe această cale SRL „Vibropribor” a avut câștig de cauză.

”Colegiul menționează că în vederea respectării prevederilor art. 232 alin. (2) Codul administrativ, la data de 15 noiembrie 2022, prin intermediul poștei electronice, în adresa participanților la proces a fost expediată copia hotărârii motivate a Judecătoriei Chișinău sediul Rîșcani din 18 octombrie 2022, copia hotărârii motivate fiind comunicată apelantului Agenția Proprietății Publice la adresa de e-mail a instituției office@app.gov.md, la dosar fiind anexat inclusiv și răspunsul apelantului prin care se confirmă recepționarea trimiterii poștale (f.d. 173, 174). În circumstanțele descrise, termenul limită de prezentare a motivării apelului, a expirat de drept la data de 15 decembrie 2022 – zi de joi, zi lucrătoare. Colegiul menționează că la data de 19 decembrie 2022, Agenția Proprietății Publice a expediat în adresa Curții de Apel Chișinău prin intermediul poștei electronice motivarea apelului, solicitând casarea hotărârii primei instanțe și emiterea unei noi decizii prin care acțiunea să fie respinsă. Însă, Colegiul a stabilit că apelantul nu a făcut nici o mențiune despre omiterea termenului de prezentare a motivării apelului, nefiind invocat nici un argument în vederea justificării încălcării termenului stabilit de art. 232 alin. (2) din Codul administrativ. Cu atât mai mult, apelantul nu a făcut uz nici de prevederile art. 237 alin. (1) din Codul administrativ, care oferă posibilitatea să solicite repunerea în termenul de prezentare a motivării apelului, în condițiile în care o astfel de omisiune ar fi justificată prin probe pertinente. Prin urmare, Colegiul constată că în termenul stabilit de lege pentru prezentarea motivării apelului, apelantul Agenția Proprietății Publice nu a luat măsurile necesare, după cum sugerează jurisprudența CEDO, de a proteja drepturile sale de acces la instanță. Or, conform jurisprudenței CEDO participanții procesului de judecată, inițiind proceduri în justiție, urmează să-și asume un rol activ, urmărind cu diligență derularea procesului său și să dispună cu bună-credință de drepturile sale procedurale”, scrie în încheierea din 27 decembrie 2022 a Curții de Apel Chișinău, adoptată de către actualul președinte interimar al instanței și de încă doi judecători.

”În consecință, dat fiind faptul că apelantul nu a prezentat, în termenul stabilit de art. 232 alin. (2) Cod administrativ, cererea de apel întocmită în conformitate cu cerințele Legii, în pofida faptului că cunoștea despre necesitatea înlăturării în termen a neajunsurilor depistate, după cum s-a indicat mai sus, apelantul având termen suficient pentru înlăturarea neajunsurilor, de către ultimul nefiind înaintată nici o cerere de repunere în termenul de prezentare a motivării apelului, Colegiul ajunge la concluzia de a declara inadmisibil apelul”, au decis judecătorii.

La situația din 18 octombrie 2022, ziua când a fost pronunțată hotărârea instanței de fond, APP era condusă de către Eugeniu Cozonac, venit din SUA pentru a administra proprietățile de stat. Hotărârea motivată a ajuns pe masa acestuia în ultima zi a mandatului pe care l-a deținut în fruntea respectivei instituții.

În cadrul ședinței Guvernului PAS din 16 noiembrie 2022, s-a propus și acceptat eliberarea lui Eugeniu Cozonac din funcția de director Agenției Proprietății Publice (APP), în baza cererii de demisie. Totodată a fost numită o nouă conducere a Agenției – Alexandru Musteață, fost angajat al SIS-lui, sub conducerea căruia APP a avut obligația să depună apelul motivat în termen de până la 15 decembrie 2022.

Menționăm că despre această situație a vorbit Vasile Costiuc, președintele Partidului Democrația Acasă. Potrivit lui Costiuc, prejudiciul adus statului este de minim 400 milioane de lei.

Total
0
Shares
Total
0
Share