DOC // Referitor la ”compromiterea scandaloasă a reformei justiției”, PDCM s-a adresat Curții de Conturi a Uniunii Europene

În legătură cu ”compromiterea scandaloasă a reformei justiției”, cu implicarea ”celor mai corupți indivizi afiliați Maiei Sandu și guvernării PAS”, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei s-a adresat PDCM Curții de Conturi a Uniunii Europene să auditeze utilizarea banilor publici europeni pentru așa-zisa reformă a justiției, ”transformată de PAS într-o banală spălare de bani”.

Adresarea a fost remisă și Delegației Uniunii Europene din Republica Moldova, anunță formațiunea prin intermediului unui comunicat de presă.

Textul adresării este prezentat mai jos:

Excelență,
Permiteți-ne să vă prezentăm salutul nostru și, folosind acest prilej, să vă mulțumim din numele Partidului pentru angajamentul necondiționat al instituției pe care o reprezentați în susținerea eforturilor de apărare a intereselor contribuabililor din Uniunea Europeană.

În această ordine de idei, după cum cunoașteți,
Republica Moldova beneficiază de suportul Uniunii Europene în procesul de reformare a sistemului judecătoresc, prin intermediul proiectelor de asistență externă nerambursabilă.
Mai recent, cu susținerea financiară a Uniunii Europene, în Republica Moldova a fost inițiat procesul de evaluare extraordinară a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii și al Consiliului Superior al Procurorilor care reprezintă organe independente de conducere a sistemului judecătoresc și a sistemului procuraturii.

O altă etapă a reformei sistemului judecătoresc reprezintă evaluarea extraordinară a judecătorilor și procurorilor.

Astfel, cu suportul financiar al Uniunii Europene, evaluarea extraordinară este efectuată de către comisii independente de evaluare formate din 6 membri, dintre care 3 membri desemnați de partenerii de dezvoltare din țările UE și 3 membri desemnați de Parlamentul Republicii Moldova.

Spre mare regret, odată cu inițierea activității acestor comisii, atestăm o situație alarmantă și o utilizare excesivă, chiar abuzivă a resurselor financiare alocate de Uniunea Europeană în scopul reformării sistemului judecătoresc din Republica Moldova.

Partidul pe care am onoarea să-l conduc relevă că la efectuarea reformei justiției, în special în cadrul evaluării extraordinare a judecătorilor și procurorilor, sunt implicate aceleași ONG-uri, și anume: Centrul de Resurse Juridice și Moldova (CRJM) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) care au delegat membri în cadrul comisiilor de evaluare extraordinare, inclusiv în cadrul secretariatelor acestor comisii.

Urmare a acestui fapt, activitatea comisiilor de evaluare extraordinare a fost afectată de scandaluri de corupție și de conflicte de interese, atât în partea ce vizează membrii delegați din partea Republicii Moldova, precum și membrii desemnați de către partenerii de dezvoltare.

În consecință, a fost afectată grav încrederea societății în procesele de evaluare extraordinară efectuate de către aceste comisii, legalitatea și corectitudinea activității acestora fiind contestată nu doar de subiecții supuși evaluării, dar și de marea majoritate a cetățenilor Republicii Moldova.

Având în vedere resursele financiare considerabile suportate de Uniunea Europeană, raportate la eșecurile în implementarea proiectelor de asistență menționate supra, se relevă necesitatea efectuării unui audit al performanței pentru a verifica dacă fondurile UE își ating obiectivele propuse.

Considerăm că efectuarea unui audit ar contribui esențial la creșterea încrederii cetățenilor în programele de suport desfășurate de Uniunea Europeană în Republica Moldova și ar descuraja manifestările de corupție, conflicte de interese și lipsă de integritate a membrilor implicați în implementarea proiectelor de asistență externă nerambursabilă.
Pe această cale, exprimăm deschiderea de a acorda suport și de a prezenta la necesitate și alte acte sau informații necesare efectuării procedurii de audit, în vederea examinării obiective a circumstanțelor invocate în prezentul demers.

Vă rog să agreați, stimate domnule Președinte, expresia înaltei noastre considerații.
Președintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, ex-prim-ministru
Ion CHICU

Total
0
Shares
Total
0
Share