Alte știri

DOC // Un membru CSM este acuzat de uzurparea puterii judecătorești

Pinterest LinkedIn Tumblr

Profesorii titulari de drept, membri aleși ai CSM, Elena BELEI, Carolina CIUGUREANU-MIHAILUȚĂ, Valentina COPTILEȚ, își exprimă îngrijorarea în legătură cu situația fără precedent care s-a creat în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Actualmente, Nina CERNAT, judecător al Curții de Apel Chișinău, detașată în cadrul CSM, s-ar fi autoinvestit în postura de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, transmite Telegraph.md, cu referire la Realitatea.md

CSM în actuala componență nu are un președinte ales. Conform art.5 alin.(4) al Legii nr.947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, în cazul vacanţei funcţiei de preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, până la alegerea unui nou preşedinte, interimatul funcţiei este asigurat de către decanul de vârstă din rândul membrilor judecători. Prin efectul legii, această prerogativă a revenit Luizei GAFTON, care începând cu 08 decembrie 2020 este absentă din motive de sănătate.

Pentru atare situații, legiuitorul a stabilit o normă extrem de clară și simplă: În absenţa preşedintelui, funcţiile lui sunt exercitate de un membru al Consiliului, numit prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii. (alin.(2) art. 5 din Legea nr.947/1996).

În aceeași ordine de idei, și Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 668/26 din 15 septembrie 2015, prevede exact același lucru în mod foarte explicit:În cazul absenţei preşedintelui, atribuţiile pot fi delegate printr-o hotărâre a Plenului Consiliului unui alt membru pe o perioadă determinată.

În pofida acestei prevederi, ședința CSM din 08 decembrie 2020 a fost prezidată din start de dna Nina CERNAT, fără careva explicații plauzibile, fapt care a generat nu doar nedumeriri, dar și nemulțămiri ale subsemnaților.

Spre finalul ședinței a fost descoperită o Dispoziție a președintei interimar absent, dna Luiza GAFTON, emisă cu o zi înainte, la 07.12.2020, privind desemnarea dnei Nina CERNAT ca interimar, introdusă tacit în dimineața zilei de 08 decembrie 2020 în „mapa” cu dispoziții semnate de președinta interimar care urmau a fi aprobate de către Plenul CSM.

Respectiva dispoziție este emisă unipersonal în pofida prevederilor pct.5.17 a Regulamentului pre-citat. În perioada în care Plenul Consiliului nu se poate convoca în şedinţă din lipsă de cvorum, preşedintele Consiliului poate soluţiona chestiuni de autoadministrare, care nu suferă amânare (desemnarea judecătorilor pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie, delegarea judecătorilor pentru participare la instruirile continue, mese rotunde, seminare, dispunerea interimatului funcţiei de preşedinte, acordarea concediului anual de odihnă preşedinţilor şi vicepreşedinţilor instanţelor) prin semnarea dispoziţiilor, care se vor aproba prin hotărâri în următoarea şedinţă a Plenului Consiliului.

„Constatăm cu regret că Dispoziția nr.143 în 07.12.2020 este nelegitimă, întrucât nu s-a referit la o situație stringentă care nu suferă amânare, întrucât Plenul CSM imediat a doua zi s-a convocat în ședință și ar fi putut cu lejeritate să-și aleagă un președinte. Anume din acest considerent, dispoziția respectivă nu a fost validată de către Plenul CSM, subsemnații formulând și opinie separată la acest subiect. Atenționăm că exigența decanului de vârstă nu există ca o condiție legală a alegerii președintelui temporar pentru perioada absenței președintelui interimar. Legea stabilește mai mult decât clar că președinte pentru o perioadă determinată poate fi orice membru CSM, cu excepția celor din oficiu”, scrie într-o declarație de presă a profesorilor titulari de drept.

„Atestăm cu regret, că de facto, „regele e gol”, membrul CSM Nina CERNAT arogându-și rolul de președinte temporar al CSM, inclusiv cel de președinte al ședinței Plenului CSM din data de 08 decembrie 2020, sfidând grav prevederile legale. În situația creată conducerea Consiliului Superior al Magistraturii a fost practic uzurpată de către o persoană care face uz de vârsta respectabilă pe care o are și care utilizează absența președintelui interimar ca teren favorabil pentru abuzuri de drept și acrobații juridice, reconfirmând imaginea destul de precară a organului suprem de autogestionare a sistemului judecătoresc și subminând funcționalitatea acestuia”, au adăugat acesta.

Este practic exclusă situația în care CSM-ul să nu fie solicitat a se expune pe subiecte care necesită soluționare în plen după o pregătire minuțioasă și multiaspectuală a acestora. Ședința următoare a Plenului CSM din 15 decembrie 2020 nu este convocată, astfel activitatea curentă a CSM este blocată de către o „președintă” nealeasă, care probabil emite dispoziții după cum consideră de cuviință.

„Regretăm enorm miza greșită pe care anumite forțe politice din țară și unii parteneri de dezvoltare au făcut-o în raport cu „cei mai credibili judecători” ai sistemului judecătoresc din Republica Moldova. Considerăm necesară semnalarea faptului că orice dispoziție emisă de către „președinta” nealeasă a CSM este nulă de drept. Recomandăm președinților de instanțe, judecătorilor, avocaților și justițiabililor să manifeste prudență maximă în raport cu actele adoptate abuziv de către CSM în perioadele dintre ședințele Plenului”, mai scrie în aceeași declarație.

VIDEO // Edilul localității Lăpușna a fost dat afară din incintă cu mascații, după ce i-a fost vândută primăria

loading...

Comments are closed.