Economic

Domeniul transportului de mărfuri și persoane este în colaps. Datele prezentate de BNS

Pinterest LinkedIn Tumblr

Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna august 2020 cu transportul public au fost transportați 4,3 mil. pasageri, cu 48,2% mai puţin ca în luna corespunzătoare din anul 2019. O scădere semnificativă a numărului de pasageri transportați s-a înregistrat atât în transportul aerian (-84,8%), rutier (-47,6%), cât și cel feroviar (-32,6%). Parcursul pasagerilor în luna de raport a constituit 212,0 mil. pasageri-km, fiind în descreştere cu 70,1% comparativ cu luna august 2019.

Potrivit BNS, în ianuarie-august 2020 cu transportul public au fost transportați 34,8 mil. pasageri, cu 48,7% mai puţin ca în perioada similară din anul 2019. Parcursul pasagerilor a constituit 1,6 mil. pasageri-km, fiind în descreştere cu 61,6% comparativ cu ianuarie-august 2019.

În perioada cercetată transportul rutier de pasageri a deținut cea mai mare pondere în total (97,4%), fiind urmat de transportul feroviar (1,4%) și transportul aerian (0,8%).

Comparativ cu ianuarie-august 2019, creșteri au fost înregistrate la transportul fluvial de pasageri (+39,3%). Totodată, se atestă o scădere, față de perioada respectivă din anul 2019, în transportul aerian de pasageri (-76,0%), rutier (-48,5%) și feroviar (-44,9%).

În ianuarie-august 2020 cu autobuze şi microbuze au fost transportaţi 33,9 mil. pasageri, cu 48,5% mai puțin, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2019. Ponderea pasagerilor transportați, în numărul total de pasageri transportaţi cu autobuze şi microbuze, în municipiul Chişinău a constituit 56,2%, regiunile de dezvoltare Centru – 19,8%, Nord – 14,2%, Sud – 7,7% și UTA Găgăuzia – 2,1%.

În luna august 2020 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 1,5 mil. tone de mărfuri, volum inferior celui înregistrat în perioada similară din anul 2019 cu 10,8%. Volumul de mărfuri transportate cu transportul feroviar a scăzut cu 30,8%, rutier – cu 6,6%, iar cu transportul aerian – cu 3,6%. Parcursul mărfurilor, în luna de raport, a constituit 378,8 mil. tone-km, fiind în descreştere cu 10,0%, comparativ cu luna august 2019.

În ianuarie-august 2020 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 10,2 mil. tone de mărfuri, volum inferior celui înregistrat în perioada similară din anul 2019 cu 12,7%. Parcursul mărfurilor a totalizat 2 936,1 mil. tone-km, cu 8,9% mai puțin comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2019.

În ianuarie-august 2020 întreprinderile de transport rutier2 au transportat 8,0 mil. tone de mărfuri, cu 6,0% mai puţin față de perioada corespunzătoare din anul precedent. Ponderi considerabile în volumul total de mărfuri transportate cu transportul rutier revin întreprinderilor din municipiul Chişinău (45,0%), regiunile de dezvoltare Centru (28,7%), Nord (17,1%), Sud (5,6%) și UTA Găgăuzia (3,6%).

Cu mijloacele de transport feroviar în ianuarie-august 2020 au fost transportate 2,0 mil. tone de mărfuri, sau cu 33,9% mai puțin faţă de aceeași perioadă din anul 2019.

loading...

Comments are closed.