Dosarul penal în privința Alexandr Stoianoglo, învinuit pe trei capete de acuzare, a ajuns pe masa magistraților

Procurorul desemnat de Consiliul Superior al Procurorilor, Victor Furtuna informează opinia publică despre transmiterea în judecată cu rechizitoriu a cauzei penale de învinuire a Procurorului General suspendat, învinuit pe trei capete de acuzare. Mai exact, Procurorului General suspendat i se impută săvârșirea infracțiunilor de:

– abuz de serviciu, săvârșit în interesul unui organizații criminale, manifestat prin eliberarea din detenție a condamnatului Veaceslav Platon și renunțarea ilegală la acuzarea, în rezultatul căruia a fost cauzat bugetului public național un prejudiciu în sumă de 869 224 839,76 lei (art. 47, 327 alin.(3) din Codul penal);
– corupere pasivă, manifestată prin primirea și acceptarea de bunuri și avantaje sub orice formă ce nu i se cuvin de la Veaceslav Platon, în sumă de 63 233 032,7 lei (art. 324 din Codul penal);
– falsul în declarații, caracterizat prin neincluderea intenționată în declarația de avere și interese personale a faptului că soția sa, începând cu data de 05.01.2021 este unul din beneficiarii efectivi ai unei societăți înregistrate în Ucraina (art.352/1 alin.(2) din Codul penal).

Cauza penală a fost expediată în judecată și în privința a doi procurori din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, cărora le este incriminat că au acționat împreună și de comun acord cu Procurorul General suspendat, la eliberarea din detenție a condamnatului Veaceslav Platon și renunțarea ilegală la acuzare (art. 327 alin.(3) din Codul penal).

Examinarea cauzei penale în fond urmează să aibă loc la Judecătoria Chișinău sediul Buiucani.

Concomitent, informăm publicul, că Procuratura Anticorupție efectuează în continuare urmărirea penală pe alte două cauze penale în care este vizat Procurorul General suspendat și care se referă la abuzul de serviciu comis în calitate de ex-președinte al Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică a Parlamentului Republicii Moldova, dar și cu privire la îmbogățirea ilicită a acestuia.

Despre evoluția investigațiilor pe aceste cauze penale și soluțiile adoptate vom reveni cu informații suplimentare.

Total
0
Shares
Total
0
Share