Alte știri

Două licee din raioanele Dubăsari şi Ungheni sunt renovate cu suportul UE

Pinterest LinkedIn Tumblr

La data de 27.07.2021 ADR Centru a convocat în ședință de lucru reprezentanții Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și antreprenorul care execută lucrări de construcție la două proiecte de eficientizare energetică a clădirilor liceelor din Holercani și Ungheni.

În cadrul acestei ședințe s-a discutat despre lucrările de construcții la proiectul Sporirea eficienței energetice a liceului teoretic ,,Holercani,, r-ul Dubăsari, unde pînă la acest moment au fost executate lucrări de termoizolare a pereților exteriori, al soclului și al planseului de acoperiș, a fost executat acoperișul blocului 1B, precum și efectuate lucrări la sistemul de încălzire și ventilare, cît și la rețelele inginerești. Tot aici, au fost executate lucrări de renovare a încăperilor bucătăriei și a blocurilor sanitare. Pe lîngă lucrările de interior s-au desfășurat lucrări de instalare a sistemului de ventilare, lucrări la sistemul de electricitate și lucrări de finisare.

La finalizarea proiectului vor fi atinsi următorii indicatori: 4298,4 m² clădire renovată, 330,9 m² pereți exteriori izolați, 30,6 m² ferestre și uși exterioare schimbate, 1954,8 m² planșeu izolat, 1 punct terminc instalat, un sistem fotovoltaic care va avea o capacitatea de 10 kW și va fi compus din 30 panouri fotovoltaice, 220 m.l. conducte exterioare de care vor beneficia circa 330 persoane.

Valoarea contractului de antrepriză constituie 15 114 092,00 lei, durata de executare a lucrărilor contractate fiind de 12 luni.

Tot aici, au fost detaliate și lucrările executate în cadrul proiectului „Sporirii eficienței energetice a liceului teoretic „Mihai Eminescu” din municipiul Ungheni „, unde pînă la moment au fost executate lucrări de termoizolare a fațadelor Blocul D-E, B. Au fost executate lucrări de renovare a acoperișului la blocurile C, B, D-E, cît și finisate lucrările pe interior la blocurile D-E, B. Tot aici, a fost executat I ciclu de electricitate, ventilare și semnalizare de incendiu, executat sistemul de încălzire la blocul D-E, precum și schimbate geamuri, termoizolat soclu și executat sistemului pluvial.

Valoarea contractului de antrepriză constituie 47 566 651,00 lei, durata de executare a lucrărilor contractate fiind de 12 luni.

În rezultatul implementării acestei măsuri investiționale, 101 angajați și 1187 de elevi ai Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” vor beneficia de condiții îmbunătățite de confort în liceu, consumul de energie în această instituție de învățămînt va fi redus cu 1500 MWh și emisiile anuale normate de CO2 se vor reduce cu 330 tone.

În cadrul ședinței, cei prezenți au discutat despre progresul executării lucrărilor de construcție, impedimentele întâlnite pe parcurs și încadrarea în termenii de execuție stipulați în contractul de antrepriză și graficul de execuție.

În urma realizării lucrărilor propuse vom avea două licee renovate și eficiente din punct de vedere energetic ca urmare a 17 măsuri investiționale, de asemenea, două documente strategice locale în domeniul eficienței energetice a clădirilor publice în raioanele Ungheni și Dubăsari vor fi armonizate cu obiectivele strategice naționale, tot aici vor fi consolidate capacitățile autorităților publice raionale și ale reprezentanților liceelor sus-menționate.

loading...

Comments are closed.