Este necesară “reforma reformei”. Astăzi au fost inițiate consultările publice

În conformitate cu prevederile Strategiei de reformă a administrației publice din Republica Moldova pentru anii 2023-2030 (aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.126/2023) și a Planului de acțiuni al Guvernului pentru anul 2023 (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.90/2023), la 17 august 2023, în urma unui larg proces participativ, a fost adoptată Legea nr.256/2023 pentru modificarea unor acte normative (reforma sistemului de asistență socială „Restart”).

Legea citată prevede crearea Agențiilor Teritoriale de Asistență Socială (ATAS) pentru realizarea atribuțiilor din domeniul asistenței sociale care, actualmente, revin unităților administrativ-teritoriale (UAT) de nivelul al doilea (cu excepția municipiului Chișinău și UTA Găgăuzia).

Începând cu 1 ianuarie 2024, APL de nivelul al doilea, inclusiv mun. Bălți, (cu excepția UTA Găgăuzia și mun. Chișinău) nu vor mai avea competențe proprii sau delegate în domeniul asistenței sociale.

Ca urmare a acestor modificări, este necesară revizuirea și modificarea unui șir de hotărâri a Guvernului pentru a le adapta la noua arhitectură instituțională și cu divizarea competențelor în domeniul asistenței sociale.

Astfel, spre exemplu este necesară revizuirea structurii și a procedurilor de activitate a comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate, or, la moment funcția de autoritate tutelară teritorială nu mai este îndeplinită de APL de nivelul al doilea (cu excepția mun. Chișinău și UTA Găgăuzia), ci de Agențiile teritoriale de asistență socială.

În mod similar sunt necesare revizuirea unor hotărâri a guvernului din perspectiva reformării Agenției Naționale Asistență Socială (actualmente Agenția pentru Gestionarea Serviciilor Sociale cu Specializare Înaltă), cum ar fi reglementările și procedurile de acordare ajutoarelor materiale anuale și a compensațiilor parțiale.

În acest context, Ministerul Muncii și Protecției Sociale invită părțile interesate să expedieze propunerile și recomandările care vor fi luate în considerare în procesul de elaborare a proiectului de act normativ.

Total
0
Shares
Total
0
Share