Eticheta ecologică intră în vigoare în Moldova. Ce trebuie să știi

În aprilie 2024, intră în vigoare Regulamentul privind etichetarea ecologică (Regulament), aprobat de Executiv la 12 aprilie 2023. Acest document transpune parțial (transpune art. 1 – 4; art. 6 (1) – (4), (6); art. 9 (1) – (6), (8) – (12); art. 10; Anexa III pct. 1 și 3 și Anexa V) Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului european și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică. Scopul Regulamentului este de a stabili un sistem voluntar de etichetare ecologică şi de a promova produsele și serviciile care au un impact redus asupra mediului pe parcursul întregului ciclu de viață, în comparație cu alte produse și servicii ce aparțin aceluiași grup de produse și servicii.

Despre eticheta ecologică

Eticheta ecologică – este un simbol grafic aplicat pe produs, ambalaj, într-o broșură sau în alt document informativ care însoțește produsul/serviciul şi care oferă informațiile necesare ce vizează criteriile de acordare a etichetei ecologice ale produselor și serviciilor pe piață.

Eticheta ecologică este acordată unei game largi de grupuri de produse, de la domenii majore de producție, până la servicii de cazare turistică și are drept scop:

  • promovarea protecției mediului și reducerea impactului produselor sau serviciilor asupra mediului;
  • informarea și încurajarea producerii de produse și servicii etichetate ecologic;
    încurajarea și aplicarea principiilor de mediu în proiectarea și dezvoltarea produselor și serviciilor;
  • îmbunătățirea vânzărilor și/sau a imaginii unui produs ca strategie de „eco-marketing” și o strategie de a le distinge față de produsele nedistinctive.

Menționăm că eticheta ecologică nu se aplică: medicamentelor de uz uman; medicamentelor veterinare; dispozitivelor medicale; produselor alimentare și furajelor; produselor care conțin substanțe, amestecuri și preparate care îndeplinesc criterii pentru a fi clasificate ca fiind toxice, periculoase pentru mediu, cancerigene sau mutagene pentru reproducere (CMR) în conformitate cu Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.

Elaborarea etichetei ecologice a făcut parte din setul de acțiuni menite să armonizeze legislația națională de mediu la acquisul comunitar din sector, complimentate de Ghidul: Sistemul de etichetare ecologică în Republica Moldova și Regulamentul privind etichetarea ecologică, în cadrul proiectului ”Uniunea Europeană pentru Mediu” (EU4Environment), finanțat de Uniunea Europeană și implementat de AO EcoContact, cu suportul Ministerului Mediului al Republicii Moldova.

 

Total
0
Shares
Total
0
Share