Actualitate

Evaluarea și planificarea activităților de implementare la nivel național a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea a fost efectuată în cadrul unui atelier de lucru

Pinterest LinkedIn Tumblr

Biroul politici de reintegrare în parteneriat cu UN Women, a convocat astăzi un atelier de lucru, cu implicarea membrilor Grupului tehnic (constituit din reprezentanți ai autorităților publice centrale, organizații nonguvernamentale, precum și parteneri de dezvoltare), care și-a propus drept scop evaluarea nivelului de realizare a Planului de acțiuni cu privire la punerea în aplicare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea pentru anii 2018-2021 și perspectivele dezvoltării noului Program și Plan național de acțiuni pentru următoarea perioadă de referință.

În debutul evenimentului cuvinte de salut au fost rostite din partea Reprezentantei de țară a UN Women în Moldova Dominika Stojanoska, Șefului Biroului politici de reintegrare Alin Gvidiani și a Team Leader-ei echipei de consultante naționale Cristina Lesnic.

În alocuțiunea sa Alin Gvidiani a mulțumit cordial pentru implicarea și receptivitatea de care au dat dovadă instituțiile participante și în mod special a transmis sincere gratitudini partenerilor și experților dedicați problemei care au impulsionat în permanență toate procesele, precum și a menționat că Biroul în calitate de instituție-parteneră în procesul de implementare a primului document național de politici manifestă deplina deschidere de a duce la bun sfârșit exercițiul inițiat și de a dezvolta cooperarea ulterioară în vederea unei mai bune integrări a perspectivei de gen în diverse sectoare și a implicării femeilor în generarea unor decizii calitative și inovative.

De asemenea, în cadrul atelierului au fost trecute în revistă activitățile inițiate și cele deja realizate în contextul implementării Programului și Planului de acțiuni pentru anii 2018-2021, lecțiile învățate, dificultățile întâmpinate, precum și au fost formulate concluzii și recomandări relevante, fiind prezentat și un Raport preliminar de evaluare a acestora.

Ulterior, toți participanții au fost divizați în subgrupuri de lucru pentru a discuta potențiale priorități ce urmează a fi reflectate în noul Program național de implementare a Rezoluției 1325, iar cu suportul echipei de consultante naționale UN Women au fost evidențiați pașii necesari de întreprins în acest sens.

Reamintim că Rezoluția 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea a fost adoptată unanim la 31 octombrie 2000 și este primul document-cadru internațional care evidențiază impactul conflictelor asupra femeilor, recunoscând rolul important al femeilor în instaurarea păcii și asigurarea securității.

loading...

Comments are closed.