Actual

Ex-judecător al Curții de Apel Bălți pus sub învinuire pe două capete de acuzare de fals în declarația de avere și interese personale

Pinterest LinkedIn Tumblr

Procuratura Anticorupție informează că, astăzi 11 iulie 2022 i-a înaintat învinuirea unui fost magistrat al Curții de Apel Bălți, pe două capete de acuzare de fals în declarația de avere (infracțiune prevăzută de art.352/1 alin.(2) din Codul penal), manifestată prin neincluderea intenționată a unor date în declarația de avere și interese persoanele.

Mai exact, acesta este învinuit că, în perioada anului 2019, deținând funcția de președinte al Curții de Apel Bălți, iar în anul 2020 de judecător al aceleiași instanțe, urmărind scopul de a tăinui bunurile imobile a cărui beneficiar este, deținute prin intermediul unor persoane terțe, efectuând în același timp investiții în aceste bunuri imobile, contrar prevederilor legale nu a inclus în mod intenționat datele referitoare la aceste bunuri imobile în declarația de avere și interese persoanele, depusă anual în sistemul informațional automatizat „e-Integritate” al Autorității Naționale de Integritate.

Subsecvent, informăm că, fostul magistrat mai este vizat în cadrul unei cauze penale pornite pe faptul îmbogățirii ilicite (infracțiune prevăzută de art.330/2 alin.(2) din Codul penal), care la moment se află în gestiunea Procuraturii Anticorupție, fiind la etapa urmăririi penale.

Prin urmare, la această etapă a efectuării urmăririi penale pe cauza penală de îmbogățire ilicită, pentru a asigura o eventuală executare a pedepsei amenzii, precum și în scopul unei eventuale confiscări speciale, la 04 iulie 2022, procurorii anticorupție în comun cu reprezentanții Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, cu autorizația judecătorilor de instrucție, au pus sub sechestru următoarele bunuri imobile:

– Terenul pentru construcții, casa de locuit individuală, depozit și construcție accesorie, amplasate în mun. Bălți, în valoare totală de 1 744 828,57 lei;
– 2 automobile, dintre care unul în valoare de 445 325,69 lei, conform prețului mediu de piață și altul în valoare de 380 056, 57 lei.

Despre rezultatul acțiunilor de urmărire penală efectuate și soluția dispusă pe caz, Procuratura va prezenta informații suplimentare la momentul oportun.

În acest context, ținem să asigurăm că, investigațiile penale pe acest caz se efectuează în limitele legislației procesual penale, cu respectarea tuturor drepturilor și libertăților persoanei vizate, cu asigurarea principiului prezumției de nevinovăție, confidențialității urmăririi penale, respectării vieții private și a datelor cu caracter personal.

loading...

Comments are closed.