Alte știri

Facilități pe durata stării de urgență: Agenții economici care se confruntă cu criză financiară pot solicita aplicarea clauzei „forță majoră”

Pinterest LinkedIn Tumblr

Juriștii de la Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova informează agenții economici că în următoarea perioadă, pentru informații ce țin de aplicarea clauzei contractuale „forța majoră” sau „impediment care justifică neexecutarea obligației”, pot contacta Serviciul Juridic al CCI a RM.

Este unanim recunoscut faptul că, succesul unei activităţi comerciale depinde de executarea conformă a obligaţiilor contractuale. Însă, există totuşi cazuri de neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligaţiilor asumate.

În dependenţă de cauzele care au dus la o asemenea neexecutare, survin şi consecinţe diverse. Spre exemplu, când există unele circumstanţe pentru care o parte este responsabilă, ea va purta răspundere în forma unor sancţiuni ce reies din convenţiile internaţionale sau din normele de drept aplicabile contractului respectiv. Însă, atunci când apar unele circumstanţe pentru care partea nu răspunde (care se numesc circumstanţe de forţă majoră), partea respectivă va fi eliberată de răspundere.

Prin „forţa majoră” se înţelege împrejurarea de fapt, imprevizibilă şi de neînlăturat care împiedică, în mod obiectiv şi fără nici o vină din partea debitorului, executarea obligaţiei contractuale a acestuia. De regulă, la încheierea contractelor, în clauzele de forţă majoră, părţile convin reciproc care evenimente vor fi recunoscute de forţă majoră şi, în caz de apariţie a unui astfel de eveniment, el va fi confirmat prin prezentarea certificatelor respective de la Camerele de Comerţ şi Industrie din propriile ţări.

Certificatul se eliberează la cererea agentului economic parte în contract, care a fost împiedicat de un eveniment de forţă majoră să îndeplinească corespunzător obligaţiile asumate.

Mai multe detalii le vedeți aici.

Citește și: Posturile de televiziune de la Chișinău au fost avertizate să nu mai promoveze ”Fake News”

loading...

Comments are closed.