FISC avertizează: Persoanele fizice care activează în afara piețelor vor nevoite să achite taxa pentru unitățile comerciale

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) informează persoanele fizice care practică activitate independentă despre modificarea modului de calculare și achitare a taxei pentru unitățile comerciale și de prestări servicii.

Astfel, începând cu semestrul II al anului curent, persoanele fizice care practică activitate independentă în afara piețelor, au obligația de a achita taxa pentru unitățile comerciale și de prestări servicii, anual, în termen de până la data de 25 martie a anului următor celui fiscal de gestiune.

Calculul taxei se va efectua anual de către organele împuternicite de autoritatea administrației publice locale, cu informarea plătitorului privitor la suma taxei ce urmează a fi achitată prin intermediul avizelor de plată. Acestea urmează a fi expediate cel târziu până la data de 1 februarie a anului următor celui fiscal de gestiune.

Totodată, în contextul modificărilor efectuate, persoanele fizice care practică activitate independentă – subiecți ai impunerii cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii, începând cu trimestrul III 2023, nu mai au obligația de a prezenta Darea de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) trimestrial, către data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune.

Total
0
Shares
Total
0
Share