Fiscul, despre scutirea personală la impozit: Cine o pierde și cum trebuie să procedeze

Fiecare contribuabil – persoană fizică rezidentă, care are un venit anual impozabil mai mic de 360 000 lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art. 901 din Codul fiscal, are dreptul la o scutire personală anuală.

Scutirile la care are dreptul contribuabilul rezident al Republicii Moldova se acordă fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul.

Reiterăm faptul că venitul impozabil se determină din venitul brut, inclusiv facilităţile acordate de angajator, obţinut de contribuabil din toate sursele într-o anumită perioadă fiscală, cu excepţia deducerilor şi scutirilor, aferente acestui venit, la care are dreptul contribuabilul conform legislaţiei fiscale.

În acest sens, în cazul în care contribuabilul a obținut, pe parcursul perioadei fiscale un venit impozabil, ce constituie 360 000 lei și mai mult, scutirea personală nu poate fi utilizată.

Astfel, potrivit art.83 alin.(2) lit.a2) din Codul fiscal, persoanele fizice rezidente care au utilizat scutirea personală şi au obţinut venituri impozabile anuale mai mari de 360 000 de lei pe parcursul perioadei fiscale de declarare, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901, sunt obligate să prezinte Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18).

Declarația menționată urmează să fie prezentată Serviciului Fiscal de Stat până la data de 30 aprilie 2024, prin care persoana fizică rezidentă urmează să se dezică de scutirea personală anuală și să-și determine obligațiile aferente impozitului pe venit.

De asemenea, atenționăm că, persoanele fizice care, pe parcursul perioadei fiscale, au obținut venituri impozitate conform art. 881 (angajații din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi) și cap. 1 al titlului X (rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei) sunt private de dreptul de a folosi scutirile conform art. 33, 34 și 35 pentru perioada în care încasează venituri impozitate conform regimului special de impozitare. Scutirile se aplică proporțional lunilor de activitate în regimul standard de impozitare.

Astfel, în cazul în care persoana fizică este angajată în domeniul transporturilor rutier de persoane în regim de taxi sau angajată de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației este privată de dreptul de a utiliza scutirile. Utilizarea scutirilor se va permite doar pentru lunile în care s-au obţinut venituri din activitatea în regimul standard de impozitare.

Total
0
Shares
Total
0
Share