Actualitate

Fondul Global pentru Mediu susține Moldova și Ucraina în consolidarea cooperării pentru gestionarea integrată a bazinului fluviului Nistru

Pinterest LinkedIn Tumblr

Republica Moldova și Ucraina au făcut pași importanți în procesul de dezvoltare a cooperării transfrontaliere, pentru gestionarea durabilă a bazinului hidrografic Nistru.

În cadrul unei conferințe comune, desfășurată online, au fost prezentate rezultatele proiectului Fondului Global pentru Mediu „Asistență la cooperarea transfrontalieră și gestionarea integrată a resurselor de apă în bazinul fluviului Nistru”, desfășurat în perioada 2017-2021. Obiectivul general al proiectului constă în promovarea cooperării transfrontaliere și a gestionării integrate a resurselor de apă în bazinul fluviului Nistru.

La conferința, ce a reunit reprezentanți ai Guvernelor Republicii Moldova și Ucrainei, ai organizațiilor internaționale și Ambasadelor, au fost prezentate rezultatele proiectului printre cele mai importante fiind menționate efectuarea Analizei diagnostice transfrontalieră a bazinului Nistru, care a servit ca bază la elaborarea Programului Strategic comun de acțiuni al bazinului fluviului Nistru. Unul dintre cele mai importante rezultate este susținerea creării Comisiei privind utilizarea stabilă și protecția bazinului fluviului Nistru, și suportul logistic în organizarea activității Comisiei. Este o platformă de lucru activă, în cadrul căreia s-a reușit punerea în discuție a celor mai importante probleme cu care se confruntă fluviul Nistru. Prin intermediul Grupurilor de lucru create s-a stabilit colaborarea pe diferite sub-domenii, ceea ce contribuie la realizarea scopului de bază a Comisiei.

Conform cercetărilor proiectului, principalele probleme din bazinul hidrografic Nistru sunt modificările hidromorfologice, poluarea cu substanțe organice, biogene, substanțe periculoase, plastic și alte deșeuri menajere, răspândirea speciilor invazive, precum și probleme ce țin de cantitatea și calitatea apei raportate la schimbările climatice, viituri și inundații, secete și deficitul de apă. Aceste probleme influențează negativ indicatorii economici, sociali și de mediu ai Republicii Moldova și Ucrainei, dar afectează și starea ecologică a Mării Negre.

Realizarea Programului Strategic de acțiuni în anii 2021-2035 va contribui la restabilirea ecosistemului fluviului și asigurarea utilizării durabile a resurselor naturale. Reducerea poluării apei, precum și prevenirea poluării accidentale și gestionarea haldelor, reducerea efectelor schimbărilor climatice și dezastrelor naturale, îmbunătățirea cadrului de reglementare și consolidarea cooperării moldo-ucrainene sunt doar câteva dintre domeniile dezvoltate. Programul Strategic de acțiuni include 74 de activități cu indicarea autorităților responsabile pentru implementare, termenul implementării acțiunilor și un buget orientativ.

„Gestionarea durabilă a bazinului hidrografic Nistru este un factor cheie în îmbunătățirea stării nu numai a resurselor de apă, ci și a mediului general din regiune. Într-un context transfrontalier, succesul gestionării durabile a întregului bazin al fluviului Nistru depinde în mare măsură de cooperarea și acțiunile întreprinse de cele două state”, a menționat Secretarul de stat, Valentina Țapeș în cadrul ședinței. Totodată, s-a reiterat că pentru Republica Moldova, un subiect important rămîne impactul hidrocentralelor asupra fluviului Nistru, fiind necesare consolidarea eforturilor pentru diminuarea influenței negative – Nistru fiind cea mai importantă sursă de apă pentru țară.

loading...

Comments are closed.