Actualitate

Fondul pentru Parteneriate LEADER-UE 2021 va finanța proiecte ce vizează dezvoltarea zonelor rurale

Pinterest LinkedIn Tumblr

Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova, în parteneriat cu Solidarity Fund PL în Moldova, a lansat Fondul pentru Parteneriate LEADER-UE 2021, ce va finanța inițiative și proiecte de parteneriat/mentorat ce vizează schimbul de experiență între GAL-uri și forumuri/inițiative comune locale și regionale, inclusiv târguri, vizite de schimb, de experiență etc.

Obiectivul general al Fondului este dezvoltarea zonelor rurale prin crearea și/sau consolidarea parteneriatelor dintre GAL-urile din Republica Moldova, promovarea și împărtășirea experienței LEADER din Republica Moldova la nivel regional, național și internațional.

Activitățile vor fi orientate spre:

– impulsionarea stabilirii și dezvoltării parteneriatelor între GAL-urile din RM prin implementarea proiectelor comune;
– susținerea unei participări active a GAL-urilor (Consorțiu de GAL-uri) în implementarea proiectelor și inițiativelor comune (festivaluri/târguri locale sau regionale), care sprijină realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL sau promovează abordarea LEADER în RM;
– consolidarea parteneriatelor și dezvoltarea proiectelor de mentorat între GAL-urile din RM cu o experiență mai mare de doi ani și cele noi create, care favorizează dezvoltarea profesională și achiziția de competențe și cunoștințe în activitatea GAL.

Suma totală disponibilă în cadrul Fondului pentru Parteneriate pentru anul 2021 constituie 40 000 euro și va fi repartizată pe două componente:

Componenta I. Forumuri regionale, aprilie – septembrie 2021 (cu organizarea festivalurilor/târgurilor, se preconizează finanțarea a 6 forumuri regionale);

Componenta II. Activitate de parteneriat/mentorat, iunie-noiembrie 2021 (se preconizează finanțarea a aprox. 14 parteneriate de mentorat).

loading...

Comments are closed.