Economic

(foto) ASEM și UTM au început un proiect inedit cu Banca Națională a Moldovei

Pinterest LinkedIn Tumblr

Banca Națională a Moldovei (BNM) a semnat recent acorduri de parteneriat cu Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) și cu Universitatea Tehnică din Moldova (UTM). Părțile își propun să coopereze în vederea organizării studiilor şi schimbului reciproc de cunoștințe pentru a pregăti și perfecționa specialiști în domeniul bancar.

Cooperarea bilaterală este prevăzută pentru 3 ani, însă va putea fi prelungită pentru o perioadă similară cu acordul tacit al părților.

În cadrul acordului cu ASEM, BNM va organiza stagii de studiu pentru studenți și profesori în scopul familiarizării acestora cu aspectele practice ale activității bancare și a băncii centrale, precum implementarea reglementărilor Basel III, dezvoltarea noilor servicii și produse bancare, prognoza inflației etc. Totodată, experții băncii centrale vor organiza stagii de documentare pentru cadrele didactice și doctoranzii și vor participa la cercetările științifice și proiectele acestora.

În aria de colaborare cu UTM, Banca Națională va susține crearea unei baze de date despre banca centrală în scopul informării corpului profesoral şi a studenţilor despre activitatea BNM, inclusiv prin plasarea informației pe portalul cariera.utm.md. În același timp, Banca Națională va beneficia de suportul și consilierea UTM referitor la soluţionarea eventualelor probleme de ordin tehnologic şi economic. Această colaborare va include stagii de studiu și realizarea proiectelor de cercetare și proiectare cu implicarea studenților și corpului profesoral–didactic al UTM.

Reprezentanții ASEM și UTM vor fi invitați la conferințele și evenimente publice organizate de BNM, în cadrul cărora vor avea posibilitatea să participe la discuții și să prezinte rezultatele propriilor analize și cercetări.

bnm asem utm, banca nationala a moldovei, academia de studii economice chisinau, universitatea tehnica a moldova, cooperare parteneriatbnm asem utm, banca nationala a moldovei, academia de studii economice chisinau, universitatea tehnica a moldova, cooperare parteneriat

bnm asem utm, banca nationala a moldovei, academia de studii economice chisinau, universitatea tehnica a moldova, cooperare parteneriat

loading...

Comments are closed.