Alte știri

(Foto) Monica Babuc s-a întâlnit la Bruxelles cu comisarul european pentru cercetare, știință și inovare

Pinterest LinkedIn Tumblr

În cadrul vizitei oficiale pe care o întreprinde la Bruxelles, ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc, a avut ieri, 27 iunie, o întrevedere cu Carlos Moedas, comisar european pentru cercetare, știință și inovare.

În cadrul discuțiilor, oficialii au efectuat un schimb de opinii privind stadiul actual și perspectivele de dezvoltare a cooperării dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană (UE) în domeniul cercetării și inovării.Ministrul Monica Babuc a reiterat angajamentul țării noastre de a-și consolida parcursul de integrare în Spațiul European de Cercetare, prin participarea la diverse proiecte și programe internaționale și prin promovarea cercetării bazată pe performanță, competivitate și excelența rezultatelor. Totodată, oficialul a trecut în revistă principalele acțiuni întreprinse de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării ca urmare a demarării reformei în aceste domenii, și anume: crearea Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare și a Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare; elaborarea Programului Național pentru Cercetare și Dezvoltare pentru următorii 4 ani (2019-2022); organizarea sesiunilor de informare privind aplicarea la noi programe de cercetare (COST, EUREKA ș.a.); încurajarea institutelor de cercetare și a cercetătorilor de a participa activ în cadrul proiectelor ,,Orizont”, ,,Marie Skłodowska-Curie”etc.

Ministrul Babuc a exprimat convingerea că modernizarea sistemului național de cercetare și inovare este o condiție fundamentală a dezvoltării durabile a Republicii Moldova,pentru ca acesta să devină atractiv atât pentru tinerii cercetători, cât și pentru sectorul privat al economiei. În context, a fost solicitată expertiza și asistența Comisiei Europene, prin intermediul Policy Support Facility (Facilitatea de Susținere de Politici) din cadrul ,,Orizont 2020” sau a unui alt program, în vederea consolidării legăturii dintre domeniul cercetare și mediul de afaceri/antreprenori; evaluării internaționale a institutelor de cercetare din Republica Moldova, cu aplicarea mecanismelor de perfecționare a activității lor; creării unei platforme în parteneriat cu Biroul Național de Statistică privind evidența datelor statistice din domeniul cercetării și inovării etc. De asemenea, ministrul Monica Babuc a exprimat interesul și aspirația Republicii Moldova de a adera la noul program ,,Horizon Europe”.

pdm, babuc s-a întâlnit la Bruxelles cu comisarul european pentru cercetare, știință și inovare, Carlos Moedas, guvernul filip, pdm La rândul său, Carlos Moedas a apreciat înalt progresele înregistrate și măsurile întreprinse pentru îmbunătățirea sistemului de cercetare și inovare din țara noastră șiracordarea lui la standardele europene. Oficialul a menționat că Republica Moldova este un partener de încredere, cu atât mai multă că este primul stat din cadrul Parteneriatului Estic care s-a asociat la Programele „Cadrul în domeniul cercetării și inovării”. Totodată, comisarul european a dat asigurări că UE va susține cercetătorii din Republica Moldova în procesul de aderare la cele mai prestigioase rețele științifice și tehnologice, precum și la programele și proiectele internaționale.

Finalmente, oficialii au concluzionat că întrevederea a fost una de succes, iar comisarul UE Carlos Moedas a accentuat că cercetarea și inovarea sunt punți de legătură de o importanță deosebită pentru parcursul european al Republicii Moldova, reafirmându-și disponibilitatea de a susține inițiativele MECC de promovare a politicilor în domeniul cercetării și inovării.

monica babuc a plecat la bruxelles, pdm, guvernul filip

loading...

Comments are closed.