Actual

FOTO // Peste 80 de scriitori, compozitori, interpreți și alți autori de opere s-au întrunit ieri pentru a dezbate situația actuală și proiectele de viitor legate de protecția drepturilor care derivă din activitatea lor creatoare

Pinterest LinkedIn Tumblr

Autori din diferite sfere a artei au participat la ședința adunării generale a Asociației Titularilor de Drepturi de Autor din Moldova MORA unde au fost discutate problemele cu care se confruntă autorii din Republica Moldova, soluții în depășirea momentelor de nerespectare a dreptului de autor, dar și aspecte organizatorice interne ale asociației care au ca scop obținerea avizului de organizație de gestiune colectiva a dreptului de autor și drepturilor conexe oferit de către AGEPI.

👉 Abonează-te la știrile Telegraph pe Google News, Telegram și Facebook!

În contextul pregătirii pachetului de acte necesare a fi depuse la Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală pentru obținerea avizului dar și eficientizarea mecanismelor de interacțiune cu autorii au fost efectuate modificări în statutul organizației, suplinită lista consiliului asociației cu doi autori: Eugen Doga și Maxim Salcuțan, dar și oferirea statutului de membri de onoare următorilor autori: Marian Stîrcea, Vasile Iovu, Nicolae Rusu și Mihail Țurcan.

Eugen Doga, membru MORA, și-a manifestat încrederea că prin intermediul asociației va crește gradul de protecție a dreptului de autor datorită râvnei, inovațiilor și transparenței care este oferită de MORA în gestionarea dreptului de autor și drepturilor conexe. De asemenea majoritatea celor prezenți au susținut poziția lui Eugen Doga care a accentuat că la momentul actual organizațiile de gestiune colectivă activează mai mult în detrimentul autorilor. Lipsa totală de transparență și abordarea preferențială în asemenea organizații reprezintă o normalitate. Aceste practici trebuie întrerupte, iar autorii trebuie să beneficieze obiectiv de deplinătatea drepturilor pe care le oferă Legea.

În contextul susținerii ideilor de transparență și echitabilitate la ședință au fost prezentate mecanismele de colectare și distribuire a remunerației de autor. Pe această dimensiune Constantin Pădure, Director financiar MORA, a menționat că „MORA vine cu o abordare unică în Republica Moldova. O serie de aplicații software interconectate care facilitează modalitatea de achitare a remunerației de autor și care oferă transparență sporită, inclusiv, datorită faptului că fiecare autor va avea acces la un cabinet personal unde va putea urmări toate elementele de gestiune colectivă”. Astfel aplicațiile disponibile vin atât în favorizarea autorilor, dar și facilitarea raportării transparente către AGEPI.

Aplicațiile software sunt puse la dispoziția MORA de către EACOP, organizație care întrunește organizații de gestiune colectiva din toată lumea și din care face parte și Asociația Titularilor de Drepturi de Autor din Moldova. La ședință au fost discutate și alte parteneriatele MORA. Astfel Asociația Titularilor de Drepturi de Autor din Moldova prin interacțiunea și colaborarea cu alte organizații de gestiune colectivă a dreptului de autor poate oferi protecție dreptului de autor și peste hotarele țării.

De asemenea în cardul ședinței a fost dezbătut proiectul noii Legi privind dreptul de autor și drepturile conexe. Participanții la eveniment au atras atenția asupra faptului că noua Lege va oferi mai multă protecție autorilor, iar acest lucru este salutabil. De fapt schimbarea accentelor și orientarea spre autori trebuie sa devina una din prioritățile statului iar autorii sa beneficieze de protecție reala, nu formală. După cum a menționat Vadim Jora, cofondator MORA „asociația militează pentru crearea unei platforme în care autorii să beneficieze de mecanisme moderne de dezvoltare, instrumente progresiste de interacțiune, dar și o evaluare corectă a activității lor.”

Un subiect asupra căruia s-a atras atenția, a fost necesitatea informării autorilor despre drepturile pe care le posedă. Din cauza că aceștia își dedică timpul activității creatoare, și nu dispun informație suficientă ce vizează dreptul de autor, multe organizații, care sunt menite să apere drepturile autorilor, activează în interes propriu și fac abstracție de faptul că în primul rând trebuie să protejeze autorii. Astfel MORA își asumă angajamentul de informare a tuturor autorilor despre drepturile pe care le posedă. Acest lucru se va materializa în următoarele campanii de informare ale MORA.

MORA își propune sa devina principala forță de apărare a dreptului autor bazată pe transparență, echitabilitate și reprezentativitate. Asociația va reprezenta, promova, dezvolta şi proteja interesele patrimoniale și morale ale membrilor săi prin colectarea şi repartizarea, pe principiul echității, a remunerațiilor care provin din drepturile de autor și drepturile conexe.

loading...

Comments are closed.