Politic

(foto) Secretarul de stat al MAEIE, Tatiana Molcean a participat la Forumul privind egalitatea de gen

Pinterest LinkedIn Tumblr

 Experiența Republicii Moldova în promovarea politicilor destinate şanselor egale între femei şi bărbaţi, mecanismul instituţional existent şi instrumentele internaţionale de profil la care Republica Moldova este parte au fost prezentate delegațiilor din circa 100 de state ale lumii de către secretarul de stat Tatiana Molcean, în cadrul Forumului privind egalitatea de gen, desfăşurat la Stockholm, Suedia în perioada 16 – 17 aprilie curent.

În special, Tatiana Molcean a menționat importanța combaterii stereotipurilor în societate şi promovării comunicării nonviolente, egalităţii de gen în sectorul de securitate şi apărare şi semnarea de către  Republica Moldova a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul).

În intervenția sa,  ministra de externe a Suediei Margot Walstrom a vorbit despre Planul de Acțiuni privind Politică Externă Feministă pentru 2015-2018 și rezultatele atinse în implementarea acestuia. Asigurarea egalității de gen în domeniul păcii și securității a fost apreciat drept obiectivul cu cele mai tangibile realizări, calitatea Suediei de membru nepermanent al Consiliului de Securitate ONU în perioada 2017-2018 fiind un instrument important în promovarea acestei politici. Nu mai puțin relevante au fost și discuțiile privind  participarea femeilor în viața politică și în economie și afaceri.

La Stockholm, secretarul de stat Tatiana Molcean a avut și un program bilateral separat, întrunindu-se cu Anna Westerholm, ambasadorul pentru Parteneriatul Estic al MAE-ului suedez și Petra Larke, director pentru politica europeană de securitate.

loading...

Comments are closed.